Sábado, 5/12/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Dua shqip kundër magjistarëve dhe për shërim nga magjia

Dua shqip kundër magjistarëve dhe për shërim nga magjia

O Zot, luftoji magjistarët të cilët pengojnë nga rruga jote, i përgënjeshtrojnë të dërguarit e tu, nuk besojnë në premtimin tënd, i lëndojnë robërit e tu dhe i luftojnë njerëzit e tu të afërt, O Zot, përçaji fjalët e tyre, o Zot fut frikë në zemrat e tyre, o Zot dërgo mbi ta dënimin tënd, o Zot i vërtetë, O Zot, na ndihmo ne dhe mos ndihmo kundër nesh,
o Zot bëj që të ngadhënjejmë e mos bëj që të ngadhënjehemi, na udhëzo dhe na lehtëso udhëzimin, O Zot, na jep neve kurthin e mos e bëj atë kundër nesh dhe na ndihmo kundër atyre që na bënë zullum,

O Zot, kërkojmë me fuqinë tënde me të cilën i mban shtatë qiej që t’na e largosh fuqinë e magjistarëve, djajve, xhinëve e rebelëve, pasi Ti ke fuqi më të madhe, e dënimi yt është më i ashpër,
O Zot, shëro, Ti je Shërues, nuk ka shërues pos Teje dhe nuk ka shërim pos shërimit Tënd, shërim pas të cilit nuk ka sëmundje, O Zot, qartësoja magjinë secilit që i është bërë, o Zot, qartësoja çdo të prekuri nga magjia vendin e magjisë, o Zot, qartësoja çdo të prekuri nga magjia sëmundjen dhe ilaçin e tij, Zoti ynë është Allahu që është në qiell,
Zoti ynë është Allahu që është në qiell, i shenjtëruar qoftë emri Yt, caktimi Yt është në qiell e tokë, ashtu sikurse mëshira Jote që është në qiell, bëje mëshirën Tënde në tokë, na fal mëkatet tona, Ti je Zoti i të mirëve, Ti je Zoti i të dobtëve, Ti je Zoti i të prekurve nga magjia që kërkojnë ndihmë nga Ti, Ti je i vetëm që largon belanë, që largon vështirësinë, e largon brengën dhe magjinë, o më i mëshirshmi Mëshirues,

O Zot, zbrite mëshirën nga mëshira Jote, O Zot, zbrite mëshirën nga mëshira Jote, e cila përfshin çdo gjë dhe shërim nga shërimi Yt, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji ashtu që të prishet, O Zot, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji që të zhduket,

O Zot, zbrite shërimin nga shërimi Yt për çdo magji që të zhduket, që të digjet, për çdo magji që të dalë, për çdo magji që të prishet. Ti je i Gjithëfuqishëm për çdo gjë dhe e ke në dorë përgjigjen, O Zot i Xhibrilit, Mikailit dhe Israfilit, Krijues i qiejve dhe i tokës, Njohës i të padukushmes dhe i të dukshmes, Ti gjykon mes robërve Tu për ato që ata nuk pajtohen mes tyre, na udhëzo në ato çështje ku ka përçarje, Ti udhëzon kë do Ti në rrugën e drejtë,

Zoti ynë, mos na lë në veten tonë e të shkatërrohemi, tek Ti mbështetemi, prandaj të lutemi largoje belanë, o Zot, largoje belanë, o Zot, largoje çdo bela, O Zot, na e qartëso sëmundjen dhe ilaçin,
O Zot, na e qartëso sëmundjen dhe ilaçin, O Zot, kjo është lutja jonë drejtuar Ty, e prej teje presim përgjigje, ky është mundi ynë e tek Ti është mbështetja, Paqja e Zotit qoftë për pejgamberin tonë, Muhammedin (alejhissalatu vesselam), familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij.

(Visited 683 times, 1 visits today)
Top