Quinta-feira, 9/12/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Nje vepër shumë e vogël ,por që do të hapen për ty tetë dyert e Xhenetit …

Nje vepër shumë e vogël ,por që do të hapen për ty tetë dyert e Xhenetit …

I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë:
“Kush merr abdes dhe pastaj thotë: ‘Esh-hedu en la ilahe il-lall-llah uahdehu la sherike lehu, ue esh-hedu enne Muhameden abduhu ue resuluhu’ do të hapen për të tetë dyert e Xhenetit që të hyjë nga cila derë të dëshiroj.”
E transmeton Muslimi me nr 234.

(Visited 181 times, 1 visits today)
Top