Domingo, 1/10/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Disa lutje Kuranore

Disa lutje Kuranore

Disa lutje Kuranore.

– …Zoti ynë, pranoi prej neve (veprat tona), se me të vërtetë Ti je Dëgjues, i Ditur. …dhe na i prano pendimet tona, se Ti me të vërtetë je Pranues i pendimeve dhe i Mëshirshëm.
——————————

– Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na udhëzove, na dhuro nga ana Jote mëshirë, se vetëm Ti je Dhurues i madh.
——————————

– Zoti ynë! Më fal (gabimet) mua edhe prindërve të mi, fali edhe të gjithë besimtarët ditën kur jepet llogaria.
——————————

– …Zoti ynë, na dhuro nga ana Jote mëshirë dhe na përgatit udhëzim të drejtë në të gjitha çështjet tona.
——————————

– …Zoti im, më shto dituri.
——————————

– …Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më Mëshiruesi i mëshiruesve.
——————————

– …Zoti ynë, Ty të besuam; na i fal mëkatet tona dhe na mëshiro, ngase Ti je Mëshiruesi më i mirë.
——————————

– Zoti im, më dhuro mua urtësi dhe më bashko me të mirët.
——————————

– … Zoti im, më mundëso që t’i falënderoj të mirat Tuaja që m’i dhurove mua dhe prindërve të mi dhe që të bëj vepra të mira që Ti i pëlqen, e me mëshirën Tënde më fut në mesin e robërve Tuaj të mirë.