Domingo, 1/8/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

D?rgimi i nj? ere t? mir?, e cila merr shpirtrat e besimtar?ve

D?rgimi i nj? ere t? mir?, e cila merr shpirtrat e besimtar?ve

kijameti

Era e mir? që d?rgohet p?r t? marr? shpirtrat e besimtar?ve ?sht? nj? tjet?r shenj? e Kijametit. Pas saj n? tok? nuk mbetet m? njeri, që të thot? Allah, Allah. Aty mbeten njer?zit m? t? k?qinj dhe mbi ta do të b?het Kijameti. Përcillet se kjo er? ka p?r t? qen? m? e l?muar se m?ndafshi. Ndoshta kjo ka p?r t? qen? nj? nderim q? Allahu ua b?n njer?zve t? tij besimtar n? at? koh? t? mbushur me sprova dhe me t? k?qija. N? hadithin e gjat? t? transmetuar nga Neuas ibn Semani rreth ngjarjes së Dexhalit, zbritjes s? Isait dhe daljes s? Jexhuxh?ve dhe Mexhuxh?ve, i D?rguari i Allahut a.s. nd?r t? tjera ka th?n?: “N? ato çaste Allahu d?rgon nj? er? t? mir?, e cila i rr?mben njer?zit prej sqetullave t? tyre dhe ua merr shpirtrat çdo besimtari e çdo muslimani. Pastaj mbeten njer?zit m? t? k?qinj, t? cil?t sillen si gomer? t? bab?zitur[1]. Mbi k?ta njer?z ka p?r t’u b?r? Kijameti.”[2]

Muslimi përcjell prej Abdullah ibn Amrit se i D?rguari i Allahut a.s. ka p?rmendur daljen e Dexhalit dhe nd?r t? tjera ka th?n?: “Allahu d?rgon Isain, t? birin e Merjemes, i cili duket sikur t? ishte Uruetu ibn Mesudi. Ai e k?rkon at? (Dexhalin), e vret dhe pastaj q?ndron midis njer?zve shtat? vjet, ku n? to nuk ka armiq?si qoft? edhe midis dy personave. M? pas, Allahu d?rgon nj? er? t? fresk?t nga ana e Shamit, e cila nuk l? mbi sip?rfaqe t? tok?s ask?nd q? ka n? zemr?n e tij qoft? edhe nj? grimc? mir?sie ose besimi pa ia marr? shpirtin, saq? n?se ndonj?ri prej jush do d? gjendej n? zem?r t? malit, ajo do t? hynte n? t? e do t’ia merrte shpirtin.”[3]

Hadithet e përcjellura n? lidhje me k?t? tem? tregojn? kjo er? ka p?r t’u shfaqur pasi t? zbres? Isai a.s. e t? vras? Dexhalin dhe pasi t? jen? shkat?rruar Jexhuxh?t dhe Mexhuxh?t. Gjithashtu, ajo do t? shfaqet pas lindje s? diellit nga per?ndimi, pas daljes s? kafsh?s dhe pas t? t?r? shenjave t? m?dha.[4]

N? baz? t? k?tyre q? tham?, kjo shenj? ka p?r t? ndodhur shum? af?r Kijametit. Hadithet t? cilat flasin p?r shfaqjen e k?saj ere, nuk bien ndesh me hadithin: “Nj? pjes? e ymetit tim do t? vazhdojn? t? luftojn? n? t? v?rtet?n dhe do t? jen? triumfues deri n? Dit?n e Kijametit.”[5] N? nj? transmetim tjet?r t? k?tij hadithi thuhet: “Nj? pjes? e ymetit tim do t? vazhdojn? t? jen? triumfues n? t? v?rtet?n dhe nuk d?mtohet aspak nga braktisja e t? tjer?ve, derisa t? vij? urdh?ri i Allahut.”[6]

K?to dy hadithe tregojn? se nj? pjes? e popullit t? Muhamedit a.s. do t? vazhdojn? t? q?ndrojn? t? kapur pas t? v?rtet?s, derisa era e butë t? vij? e t’i marr? shpirtin p?rpara Kijametit dhe urdhri i Allahut k?tu nënkupton d?rgimin dhe fryrjen e k?saj ere.[7]

Kjo er?, sipas hadithit t? Abdullah ibn Amrit q? p?rmend?m m? sip?r ka p?r t? ardhur nga ana e Shamit.

N? nj? hadith tjet?r nga Ebu Hurejra përcillet se i D?rguari i Allahut a.s. ka th?n?: “Allahu do të d?rgojë nj? er? nga Jemeni m? t? but? se m?ndafshi, e cila nuk l? ask?nd q? ka n? zemr?n e tij qoft? edhe nj? grimc? besimi pa ia marr? shpirtin.”[8]

K?saj mund t’i japim dy shpjegime:

I pari: Ka mundësi q? ato t? jen? dy er?ra; nj? nga Shami e tjetra nga Jemeni.

I dyti: Ka mundësi q? kjo er? t? nis? n? nj?rin prej k?tyre dy vendeve, pastaj t? arij? te vendi tjet?r dhe q? aty m? pas t? p?rhapet. Allahu e di m? mir?.[9]


[1] N? k?t? hadith ?sht? p?rdorur fjala arabe “Jeteheraxhun” q ë n? origjin? n?nkupton teprimin, por n? k?t? hadith ajo n?nkupton teprimin n? kryerjen e mardh?nieve. Nd?rsa kuptimi i hadithit ?sht? ky: Burrat e k?tyre njer?zve kryejn? mar?dh?nie me grat? n? prezenc? t? njer?zve t? tjer?, ashtu sikurse b?jn? edhe gomer?t. Shih: “P?rfundimi” i Ibn Ethirit 5/257.

[2] Sahihul Muslim bashk? me shpjegimin e Neueuiut 18/70, Kapitulli i fitneve dhe i Shenjave t? Kijametit.

[3] Sahihul Muslim 18/75 bashk? me shpjegimin e Neueuiut.

[4] Shih: “Fajdul kadir” 6/418.

[5] Sahihul Muslim 2/193 bashk? me shpjegimin e Neueuiut.

[6] Sahihul Muslim 13/65 bashk? me shpjegimin e Neueuiut.

[7] Shpjegimi i Sahihul Muslim nga Neueuiu 2/132.

[8] Sahihul Muslim 2/123 bashk? me shpjegimin e Neueuiut.

[9] Shpjegimi i Sahihul Muslimit nga Neueuiu 2/132.
Shkeputur nga libri”Shenjat e Kijametit”
Autor Jusuf el Uabil
Perktheu Genc Plumbi

(Visited 120 times, 1 visits today)
Top