Segunda-feira, 11/12/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Çka ndodh kur jemi ne gjumë?

Çka ndodh kur jemi ne gjumë?

gjumi hena
“Çdo natë shpirti ynë del nga trupi, dhe çdo natë Engjëlli i vdekjes pyet Allahun: 
“O Allah çka të bëjë me këtë (shpirtin e njeriut)?”
A dëshiron që të ia kthej atij përsëri? Apo ta mbajmë Ruh-in (shpirtin e tij)?
Dhe çdo natë Allahu i jep leje Engjëllit të vdekjes që të na lejojë të jetojmë edhe një ditë tjetër.”
Ndërsa ka prej atyre që nuk i lejohet t’i kthehet shpirti!
“Allahu ua merr shpirtrat atyre që u ka ardhur çasti i vdekjes dhe atyre që nuk kanë vdekur, por që janë në gjumë. Pastaj Ai ndal shpirtin e atij që i është caktuar vdekja, ndërsa të tjerëve ua lë deri në një kohë të caktuar. Me të vërtetë, këto janë shenja për njerëzit që mendojnë.”
(Ez-Zumer: 42)

Pra, a mos të jemi falënderues?
Pra, a nuk ke frike që shkon për të fjetur pa e falë namazin?
A nuk frikësohesh se ka mundësi që nesër te mos zgjohesh?
Dhe me çfarë fytyre do t’i dalësh Zotit tënd?
Me çfarë arsye? Pse nuk u fale?
Kur do të të pyet Allahu: A t’i dhashë 24 orë, a nuk pate kohë 1 orë për mua?
Dhe mos thuaj se unë e dua Zotin! Se Allahu tregon në ketë ajet se kush e do Atë:
“Thuaju (o Muhamed): “Nëse ju e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu do t’ju dojë …”
(Ali Imran: 31)
A nuk ke mundësi të fillosh të falesh?
Dhe ta përkujtojmë atë ditë në ditën e gjykimit kur Allahu do të thotë: “… prej sot aty do të mbeteni përgjithmonë”
Dhe mendo se ne cilin grup do të jesh, në grupin e atyre që do të gëzohen sepse do të mbesin përgjithmonë në (Xhenet), apo në grupin e atyre që do t’i lëshojnë këmbët kur të kuptojnë se do të mbesin aty përgjithmonë (Xhehenem)?
Vetëm ta mendosh fjalën “përgjithmonë” të bën të qash!
Përgjithmonë vëlla dhe motër d.m.th që kurrë nuk do të dalësh nga aty! Ejjj, kurrë!!!!
Në atë vend aç të thellë e të ngushtë, po të të fusin në këtë botë në një gropë të thellë e të errët njeriu do të çmendej në atë gjendje!
E çka për Xhehenemin në të cilin zjarri është 70 herë më i nxehtë se zjarri i kësaj bote.
Dhe a ia vlen që të hysh ti në atë vend përgjithmonë!!!? Natyrisht që jo.
Allahu thotë:
“Përse nuk kërkoni nga Allahu falje (të gjynaheve) që të mund të mëshiroheni?!”
(En-Neml: 46)

Merr vendim, ti vëlla dhe ti oj motër, fillo të ndryshosh prej sot, kërko falje tash sa je gjallë, dhe mos harro se Allahu falë shumë, Ai për ty thotë:
“O biri i Ademit, nëse vjen te Unë me mëkate të mëdha sa prej qiellit deri te toka, dhe kërkon falje, Unë do të fali”

“Thuaj: “O robërit e Mi, që i keni bërë keq vetes me gjynahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut! Allahu, me siguri, i fal të gjitha gjynahet. Vërtet, Ai është Falësi i madh dhe Mëshirëploti”.
(Ez-Zumer: 53)

Mendo, Vepro, Reflekto!

Përktheu dhe përshtati: Bekim Thaqi

Tags:
@include "";