Terça-feira, 24/11/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

ÇKA DUHET THËNË ME RASTIN E AFRIMIT TE GRUAJA?

ÇKA DUHET THËNË ME RASTIN E AFRIMIT TE GRUAJA?

ÇKA DUHET THËNË ME RASTIN E AFRIMIT TE GRUAJA?

Para aktit intim bashkëshortët duhet të thonë duanë në të cilën do ta lusin Allahun e Lartësuar, që prej tyre dhe prej pasardhësit të mundshëm të tyre, të largojë shejtanin dhe të keqen e tij. Kjo bazohet në hadithin autentik, të cilin prej Muhamedit s.a.v.s. e transmeton Abdullah ibn Abbas r.a.:

“Bismil-lah! Allahumme xhennibne-sh-shejtane ve xhennibi-sh-shejtane ma rezaktena!

Në emër të Allahut! O Allah, largo shejtanin prej neve dhe prej atij të cilin ke dhënë të niset (fëmijës)!

Nëse Allahu jep që me atë rast të niset ndonjë fëmijë, shejtani nuk do t’i bëjë dëm!” [Buhariu, Sahih: 67-Kitabu-n-nikah, 66-Babun ma jekulu-r-rexhulu idha eta ehlehu, hadithi nr. 5165; Muslimi në Sahih: 16-Kitabu-n-nikah, 18-Babun ma justehabbu en jekulehu ‘inde-l-xhima’i, hadithi nr. 1434, dhe të tjerët.]

 

(Visited 89 times, 1 visits today)
Top