Segunda-feira, 27/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

Çfarë i këshilloni asaj gruaje që ia përmend shpesh burrit të saj ndihmën që mund t’i ketë dhënë atij apo familjes së tij nga pasuria e saj

Çfarë i këshilloni asaj gruaje që ia përmend shpesh burrit të saj ndihmën që mund t’i ketë dhënë atij apo familjes së tij nga pasuria e saj

pyetje pergjigje
• TË DREJTAT E BASHKËSHORTIT • ..(09)
? Pyetjet e pjesës së parë ?
Pyetje:
I nderuar shejh! Çfarë i këshilloni asaj gruaje që ia përmend shpesh burrit të saj ndihmën që mund t’i ketë dhënë atij apo familjes së tij nga pasuria e saj?

Përgjigje:
Falënderimi i takon Allahut Fuqiplotë. Paqja dhe bekimet qofshin mbi të dërguarin e Tij. Nuk ka asnjë mirësi në përmendjen e të mirave. Kush e përmend të mirën që bën, e prish atë që ka rregulluar dhe e fshin shpërblimin e asaj që ka vepruar, siç thotë Allahu, i Lartësuar: “O ju që keni besuar! Mos i çoni dëm lëmoshat tuaja duke ua kujtuar ato (atyre që ua keni dhënë) dhe duke fyer…”[El-Bekare: 264]
Përmendja e të mirës së bërë mund të jetë shkak për fshirjen e shpërblimit. Gruaja nuk duhet t’ia përmend ndihmën e dhënë bashkëshortit të saj. Përmendja e të mirave të bëra është njëra prej gjërave që e prishin jetën bashkëshortore dhe domosdoshmërisht çojnë në përfundime të këqija. Nëse një grua ka bërë mirësi, le ta dijë se Allahu merr përsipër shpërblimin e saj. Një grua e tillë e pret shpërblimin prej Zotit dhe nëse ndodh diçka mes tyre, ajo nuk ka nevojë që t’ia përmend këto mirësi bashkëshortit të saj.
Disa dijetarë kanë thënë se nga shenjat e pranimit të veprës së mirë dhe të suksesit të robit është prirja për ta fshehur dhe mos përmendur veprën e mirë të kryer. Gruaja e cila dëshiron që Allahu i Lartësuar t’ia pranojë asaj të mirat që ka bërë ndaj burrit të saj, atëherë le të mos i përmend ato. Nga ana tjetër, duhet pasur parasysh që as burri nuk duhet ta bëjë gruan të shpenzojë nga pasuria e saj, të mos e çojë në situata në të cilat ai ka vazhdimisht nevojë për këtë pasuri. Më e mira për një burrë është që ai të mos marrë prej pasurisë së gruas së tij sepse e natyrshme është që burri të shpenzojë për të dhe jo ajo për burrin. Kur gruaja e ndien se burri kërkon vazhdimisht dhe merr prej saj, në të shumtat e rasteve, kjo çon në përfundime të papëlqyera. Megjithatë kjo nuk do të thotë që burri nuk duhet të pranojë pasuri nga gruaja e tij nëse ajo dëshiron ta ndihmojë me pasurinë e saj, por më e mira dhe më e udhës është që burri t’ia rikthejë asaj sërish.
Disa dijetarë e kanë konsideruar të urryer që burri të pranojë prej pasurisë së gruas dhe të mos ia kthejë atë, pasi ata mendojnë se një gjë e tillë bën që gruaja të ndihet më lart se burri. Pra, pasoja e një vepre të tillë është në kundërshtim me atë që është e natyrshme. Megjithatë gjëja më e keqe është kur gruaja merr përsipër shpenzimet e shtëpisë dhe plotësimin e nevojave të veta, ndërsa burri është i shkujdesur ndaj asaj që vepron ajo. Allahu e ka vendosur të drejtën e drejtimit (përgjegjësisë) në dorën e burrit sepse ai shpenzon dhe kujdeset për bashkëshorten e tij. Zoti e di më mirë!
————————————————————–
Pjesë nga libri: “KODI I FAMILJES”
Autor: Muhamed el-Muhtar ESH-SHINKITI
————————————————————–
Vazhdojnë postimet të kapitujve tjerë, inshaAllah..