Quinta-feira, 23/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

ÇFARË DËSHIROJNË BASHKËSHORTËT ME MARTESË?

ÇFARË DËSHIROJNË BASHKËSHORTËT ME MARTESË?

Love Still Life Wide Desktop Background
• ÇFARË DËSHIROJNË BASHKËSHORTËT ME MARTESË? • ..(13)

Bashkëshortët me martesën e tyre duhet të synojne dëlirësinë dhe rehatinë e shpirtit si dhe shpëtimin prej marrëdhënieve seksuale të cilat i ka ndaluar Allahu i Lartësuar. Allahu i Lartësuar për marrëdhëniet seksuale të bashkëshortëve ka caktuar shpërblimin si dhe ndarjen e sadakasë.
Në këtë tregon hadithi të cilin e transmeton Ebu Dherri radijAllahu’anhu në të cilin thuhet: “Disa njerëz kishin shkuar te i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem dhe kishin thënë: “O i Dërguari i Allahut, na tejkaluan pasanikët, ata falen sikurse ne, agjërojnë sikurse ne, por duke falënderuar pasurisë së tyre, ata japin edhe sadaka.”
I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem tha: “Allahu a nuk ua ka dhënë edhe juve atë me të cilën do të ndani sadaka? Me të vërtetë, në secilin tekbir ka sadaka, në secilën thënie të fjalëve: La ilahe il-lAllah ka sadaka, në secilin falenderim të Allahut ka sadaka, në çdo urdhërim në të mirë ka sadaka, në qdo ndalim të të keqes ka sadaka, në marrëdhënie intime të ndonjerit prej jush me gruan e vet ka sadaka”.
Sahabët thanë: “O i Dërguari i Allahut, vallë në zbrazjen e epsheve të ndonjërit prej nesh ka sadaka?”
Ai u përgjigj: “Çka mendoni, a ka mëkat nëse këtë e bëni në mënyrë të ndaluar?”
Sahabët iu përgjigjën: “Gjithsesi se po o i Dërguari i Allahut.”
Ai iu përgjigj: “Pra sipas kësaj, nëse këtë e bën në mënyrë hallall, ai ka shpërblim.”
->(Transmetojnë Muslimi, III/82 dhe ky është versioni i tij, Nesaiu, II/1178, Ahmedi, V/167,168,178.)<- ------------------------------------------------------------- Pjesë nga libri: "Kënaqësia bashkëshortore" Autor: Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë ------------------------------------------------------------- Vazhdojnë postimet të kapitujve tjerë, inshaAllah..