Domingo, 2/4/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

Ç’është mësyshi (nazari)

Ç’është mësyshi (nazari)

Ç’është mësyshi (nazari)?
Mësyshi është shikimi me urrejtje ose simpati i shoqëruar me shprehje vlerësimi, admirimi e lavdërimi, kryesisht, nga një njeri smirëzi e i lig, shikim ky i cili mund të sjellë ndonjë dëm për atë që merret mësysh.

Si arrin njeriu të marrë mësyshë një tjetër?  

Siç e thamë, në të shumtat raste njeriu merr mësysh nga smira dhe shpirtligësia. Duke qenë se shpirti i atij që merr mësysh ka një trajtë të ligë e të dëmshme, kur i pëlqen a e mahnit diçka, shpreh një vlerësim a bën një përshkrim, e për pasojë mund të shkaktojë shqetësimin, ose dëmin e mësyshit. Zakonisht, një person i tillë kur shikon diçka që i pëlqen, shpreh admirim, ose vlerësim, dhe, për pasojë, personi ose objekti i shikuar nga ana e tij bie mësysh. Veprimi i atribuohet syrit për shkak se ai është shumë i lidhur me shpirtin, por jo se vepron vetë syri, pasi në të vërtetë ndikimi shkaktohet nga shpirti. Siç u tha, shpirtrat ndryshojnë nga njëri-tjetri në natyrë, temperament, aftësi dhe trajtë. Kësisoj, dëmi që smirëkeqi i bën atij që e ka smirë është i qartë. Prandaj, Allahu e ka urdhëruar Pejgamberin a.s. të kërkojë mbrojtjen e Tij (Allahut) nga dëmi i smirëkeqit: “Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri dhe nga sherri i atyre që fryjnë në nyje (duke bërë magji) dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë”. [El Felek]. Ndikimi i smirëziut në lëndimin e atij që bie mësysh është një gjë që e mohon veçse ai që është jashtë realitet njerëzor. Ndikimi nuk varet vetën nga kontaktet trupore, sikurse mendojnë ata që kanë pak njohuri lidhur me ligjësitë e gjithësisë dhe ligjet fetare. Përkundrazi, ngandonjëherë ndikimi realizohet përmes kontaktit, ngandonjëherë përmes përballjes, ngandonjëherë me anë të shikimit, ndonjëherë me lutje dhe dhikret e kërkimit të mbrojtjes etj.

Disa ajete që flasin për mësyshjen:

Allahu thotë: Ja’kubi tha: “O djemtë e mi, mos hyni nga e njëjta portë (e qytetit), por nga porta të ndryshme(, në mënyrë që të mos bini mësysh). Unë nuk mund të largoj prej jush asgjë nga ajo që ju ka caktuar Allahu! Se pushteti i përket vetëm Allahut. Tek Ai mbështetem unë dhe tek Ai le të mbështeten ata që dëshirojnë të jenë të mbështetur (tek Allahu)”! [Jusuf: 67].

Duke shpjeguar këtë ajet dijetarët kanë thënë se Ja’kubi i porositi djemtë e tij që të mos hynin në Egjipt të gjithë bashkë nga një portë e vetme, nga frika se mos binin mësysh, sepse ata ishin të bukur, me paraqitje.

Po ashtu Allahu thotë:  “Kur dëgjojnë Kuranin, mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thonë: Ai është vërtet i marrë!”. [El Kalem: 51].

Nga ky ajet kuptohet qartë që marrja mësysh është realitet, por syri nuk mund të ndikojë, pa lejen e Allahut. Idhujtarët dëshironin që të dëmtohej e të sëmurej Pejgamberi a.s. nga shikimet e tyre, por Allahu i Lartësuar e mbrojti nga një gjë e tillë.

Gjithashtu, Allahu thotë: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri dhe nga sherri i atyre që fryjnë në nyje (duke bërë magji) dhe nga sherri i smirëziut, kur smiron”. [El Felek].

Thënia e Allahut të lartësuar “dhe nga sherri i smirëziut, kur smiron” provon se smirëziu mund ta dëmtojë atë që e ka smire. Atëherë, askujt nuk i lejohet të thotë se smirëziu nuk mund të ketë kurrëfarë ndikimi tek ai që e ka haset dhe as nuk mund ta dëmtojë. Në këtë kohë, ne kemi arritur të shikojmë se si disa kafshe tokësore dhe detare vrasin disa të tjera me anë të rrezeve që emetojnë sytë ose trupat e tyre, atëherë përse të mos pranohet fakti që disa njerëz kanë një fuqi të veçantë për dëmtimin e të tjerëve. Për më tepër që shkenca sot ka arritur të zbulojë disa gjëra të cilat kanë fuqi të madhe shkatërruese, siç janë rrezet, kurse të nesërmen zbulimet shkencore mund të shkojnë edhe më tej. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për disa njerëz, shpirtrat e të cilëve kanë një trajtë të veçanta, që mund t’u shkaktojnë dëme të tjerëve.

Disa thënie të Pejgamberit a.s. të cilat flasin për mësyshin:

“Mësyshi është realitet”.

“Lutuni Allahut t’u mbrojë nga mësyshi (nazari), sepse mësyshi është hak”.

“Mësyshi është realitet dhe po të kishte ndonjë gjë që do ta zhdukte diçka para afatit së paracaktuar për të, do të ishte mësyshi, andaj nëse ju kërkohet që të laheni për prishjen e efektit të syrit të keq, lahuni”.

“Ndonjë burrë mund të bjerë mësyshë, dhe ndikimi, me lejen e Allahut, mund të jetë aq i madh saqë ngjitet në një vend të lartë dhe rrëzohet që andej”.

“Mësyshi e fut burrin në varr dhe deven në tenxhere”. Që do të thotë se burri mund të vdesë nën ndikimin e syrit të keq dhe se deveja mund të shkojë pranë ngordhjes, e për pasojë të theret dhe të gatuhet në tenxhere.

Shkeputur nga libri “Sëmundjet shpirtërore
Autor Ismail Bardhoshi.

Tags: ,