Terça-feira, 18/2/2020 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Çdo rob të cilin e godet ndonjë trishtim apo ndonjë ankth dhe thotë

Çdo rob të cilin e godet ndonjë trishtim apo ndonjë ankth dhe thotë

Në musnedin e Imam Ahmedit transmetohet prej ibni Mes’udit se Profeti alejhi selam ka thënë: “Çdo rob të cilin e godet ndonjë trishtim apo ndonjë ankth dhe thotë:

All-llahum-me in-ni abduke o i Adhuruari im unë jam robi yt,

ibnu abdike, biri i robit tënd,

ibnu emetike, biri i robëreshës tënde,

nasieti bi jedike, qenia imë është në dorën tënde

madin fij-je hukmuke mbi mua zbatohet gjykimi yt,

ad’lun fije kadauke. të drejta janë të gjitha caktimet e tua për mua.

Es’eluke bikul-li ismin hue leke, Po të drejtohem me të gjitha emrat e tua

seme-mejte bihi nefseke, me të cilat e ke emërtuar veten,

eu enzeltehu fi kitabike, apo të cilat i ke shpallur në librin tënd,

eu al-lemtehu ehaden min halkik apo të cilat ia ke mësuar ndonjë prej krijesave të tua,

eu iste’therte bihi apo të cilat i ke veçuar ti fshehësh

fi ilmil gajbi indeke në dijen tënde të fshehtë:

en texh’alel Kurane Që ta bësh Kuranin

rabia kalbij, pranverë të zemrës time,

ue nura sadri, dritë të gjoksit tim,

ue xhelae huzni, largues të trishtimit tim

ue dhehabe hem-mi dhe heqës të ankthit tim!

Allahu i lartësuar ka për t’ia larguar trishtimin dhe ankthin dhe ka për t’ia zëvendësuar ato me gëzim.

(Visited 190 times, 1 visits today)
Top