Quarta-feira’, 6/7/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Çdo njeri formohet në mitrën e nënës së vet (duke qëndruar) dyzet ditë si një pikë uji

Çdo njeri formohet në mitrën e nënës së vet (duke qëndruar) dyzet ditë si një pikë uji
Nga Ebu Abdurrahman Abdullah ibn Mesudi,
Allahu qoftë i kënaqur me të!
, përcillet të ketë
thënë: “I Dërguari i Allahut
që është më i
vërteti, vërtetësia e të cilit është dëshmuar, na
thoshte:
“Çdo njeri formohet në mitrën e nënës së vet
(duke qëndruar) dyzet ditë si një pikë uji, pastaj,
për po aq ditë, shndërrohet në droçkë gjaku, më
pas, shndërrohet në një copë mishi për po aq
ditë. Pas kësaj, i dërgohet një engjëll, që ia fryn
shpirtin dhe që është i urdhëruar me katër gjëra:
të shkruajë rriskun (furnizimin), jetëgjatësinë,
punën dhe në do të jetë fatzi ose i lumtur.
Betohem në Atë, përveç të Cilit askush nuk
meriton të adhurohet, se prej jush ka të atillë
që, bën vepra të xhenetlinjve, madje aq sa
vetëm një kut e ndan prej Xhenetit, por, ja që
vjen në shprehje ajo që i është shkruar, kështu
që punon vepra të banorëve të Zjarrit,
rrjedhimisht
hyn në të, dhe anasjelltas, ka të
atillë që bën vepra të xhehenemlinjve, saqë mes
tij dhe Zjarrit s’ka më shumë se një kut, por, ja
që  vjen në shprehje caktimi që i është ndarë,

ndaj bën punë të banorëve të Xhenetit dhe hyn
në të.”
E shënojnë Buhariu [num
ër 3208] dhe Muslimi
[numër 2643].
(Visited 74 times, 1 visits today)