Segunda-feira, 23/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Bëj mirë se mirë do të gjesh

Bëj mirë se mirë do të gjesh

Bëj mirë se mirë do të gjesh.

“I tha Hadixhes pasi ia tregoi lajmin: ‘U frikësova për veten’.
E ajo i tha: ‘Kurrsesi (mos u frikëso)! Pasha Allahun nuk të trishton ty Allahu kurrë! Sepse ti: i mban lidhjet farefisnore, e ndihmon atë që është i varur nga të tjerët, i jep atij që s’ka, e respekton mikun, je i gjindshëm në fatkeqësi [dhe thua gjithmonë të vërtetën].”
(Bukhari:3. Ndërsa shtesa është po aty te kapitulli i tefsirit)

Thotë Ibn Haxheri: “E përshkroi atë me bazat e moraleve të fisme”
“Fet’h” fq. 33.

Nga ky hadith kuptojmë se besimi i natyrshëm që ekziston në shpirtrat e pastër është se: shpërblimi është sipas veprës. (Ti je i mirë prandaj bindu se nuk do të gjesh prej Zotit tënd veçse të mirën)
Dhe se “Allahu nuk e humbet shpërblimin e vepërmirëve”.
Kjo është bindje që ekziston vetvetiu në natyrat e pastra, dhe ky është ligj i Allahut që kuptohet edhe nga fjala e melekut drejtuar Haxheres, i cili pasi i tregoi asaj se ky foshnje, bashkë me të atin e tij, do të ndërtojnë këtu një vend-adhurimi (Qaben), i tha: “Allahu nuk i humbet robërit e Tij!”
Prandaj bëj mirë se do të gjesh mirë!

(Visited 296 times, 1 visits today)