Quinta-feira, 9/12/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

“Ballafaqimi me brengat dhe streset”

“Ballafaqimi me brengat dhe streset”

Të menduarit për ate se, si mund te fitoje muslimani shlyerje të gjynaheve, ta pastrojë zemrën dhe ta ngrejë pozitën e tij, kur e godasin shqetësimet dhe brengat e kësaj jete!?

 

    I Dërguari I Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:

“ Asnjë mundim, sëmundje, shqetësim, brengë, pikëllim apo dëm, nuk e godet muslimanin, madje as edhe një shpim me ferrë, që Allahu të mos e pranojë si pastrim për disa nga gjynahet e tij.”

 

Sipas transmetimit të Muslimit:

 

“Nuk ka asnjë sëmundje, lodhje, sëmundje e rëndë apo pikëllim që e godet muslimanin, madje edhe brengat, që nuk është pastrim për disa nga gjynahet e tij.”

 

Ai që është i shqetësuar apo i brengosur duhet ta dijë se çdo mundim psikologjik që shkaktohet tek ai nuk humbet kot, por shërben në qëllim të shtimit të veprave të mira (hasenat) dhe për shlyerjen e veprave të këqija (sej’iat). Muslimani duhet ta kuptojë se po mos të ishin fatëkeqësitë dhe vështirësitë, në Ditën e Gjykimit do dilnim duarzbrazët. Kështu e kanë cekur disa njerëz nga gjeneratat e para dhe kjo ishte arsyeja se përse ata madje gëzoheshin kur i godiste ndonjë telash, njëlloj siç gëzohemi ne kur jemi në rehati.

 

Kur njeriu e kupton se si ia shlyejnë gjynahet fatëkeqësitë që e godasin, ai do të gëzohet dhe do të jetë i lumtur, veçanërisht nëse kjo ndodh menjëherë pasi ka bërë gjynahun siç u ka ndodhur disa prej sahabëve, Allahu qoftë i kënaqur me ta.

 

Abdullah ibën Mugafali(Allahu qoftë i kënaqur me të) ka treguar se një njeri kishte takuar një grua e cila në kohën e xhahilijetit (injorancës) kishte qenë prostitutë. Ai kishte filluar të tallet me të dhe më pas edhe e kishte prekur. Kurse ajo i kishte thënë: “Ki kujdes! Allahu e ka shkatërruar shirkun (njëhere Afani ka thënë: e ka shkatërruar xhahilijetin) dhe na ka sjellë Islamin.” Njeriu ishte larguar dhe duke ecur ishte përplasur në mur, me atë rast kishte pësuar një çarje në fytyrën e tij. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem, kishte ardhur aty pranë dhe njeriu i ka treguar për atë që kishte ndodhur, ndërsa Pejgamberi salallahu aljehi ue selam, i ka thënë “ Ti je një rob të cilit Allahu ia do të mirën. Kur Allahu dëshiron një të mirë për robin e Tij, Ai shpejton ta ndëshkojë për gjynahun që ka bërë: kur Ai nuk ia dëshiron të mirën ndonjërit prej robërve të Tij, Ai e ruan ndëshkimin derisa ajo çështje të sillet në Ditën e Ringjalljes, së bashku me të gjitha gjynahet e tjera që do t’i sillen përpara.”

 

Pra, Pejgamberi, salallahu alejhi ue selem, ka thënë: “Kur Allahu dëshiron një të mirë për robin e Tij, Ai shpejton t’ia sjellë ndëshkimin në këtë botë dhe nëse Ai nuk dëshiron mirë për të, Ai e ruan ndëshkimin deri kur të llogaritet për gjynahet e tij në Ditën e Ringjalljes.”

 

Muhammed Salih El Munexhid

“Ballafaqimi me brengat dhe streset”

 

(Visited 207 times, 1 visits today)
Top