Quinta-feira, 23/3/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

ATË QË DUHET TA DIJË SECILI BASHKËSHORTË!!

ATË QË DUHET TA DIJË SECILI BASHKËSHORTË!!

gruaja

• ATË QË DUHET TA DIJË SECILI BASHKËSHORTË!! • ..(20)

Ne kemi shumë nevojë dhe është me rëndësi kruciale që të paraqiten dhe të studiohen këto çështje që kanë të bëjnë me marrëdhëniet martesore dhe intime mes bashkëshortëve.
Kjo nevojë posaçërisht sot ka ardhur në shprehje për shkak të hovit të madh të shumë traditave të këqija dhe të aktiviteteve amorale, programeve dhe propagandave.
? A i lejohet burrit që të shikojë në organin gjenital të gruas së tij dhe gruas të shikojë në organin gjenital të burrit të saj? ?
Disa dijetarë transmetojnë hadithe joautentike që flasin për ndalimin e shikimit të bashkëshortëve në njëri-tjetrin. Qëndrimi i dijetarëve ëshë se burrit dhe gruas u lejohet në çdo situatë që të shikojnë në organin gjenital të bashkëshortit të vet.
Argument për këtë janë fjalët e Aishes e cila kishte treguar se bashkë me të Dërguarin e Allahut salallahu alejhi ue selem ishte larë prej të njëjtës enë.”
->(Ahmedi, 3/383)
Imam Maliku ishte pyetur se a mundet njeriu të ketë marrëdhënie me gruan, nëse mes tyre nuk ka rroba që i ndajnë dhe ai këtë e kishte lejuar. Kur i kishin thënë se disa këtë e konsiderojnë të ndaluar, ai kishte thënë: “Largohu prej asaj që e thonë ata. I Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem është larë bashkë me Aishen, kurse që të dy ishin të zhveshur.”
? A është sunnet që bashkëshorti të lozë me gruan dhe ta ledhatojë atë para marrëdhënieve seksuale? ?
Mjekja Ikram Tal’at thotë: “Marrëdhëniet seksuale në mes bashkëshortëve i përfshin të gjitha llojet e prekjeve ledhatuse në mes bashkëshortëve.
Marrëdhënia e plotë seksuale i përfshin tri etapa:
– Paraloja dhe argëtimi të cilat psikologjikisht e përgatisin gruan për marrëdhënie seksuale;
– Ndezja e dashurisë së ndërsjellë dhe emocionet që arrihen me prekje dhe me puthje;
– Vetë akti i marrëdhënieve seksuale që fillon me hyrjen e organit gjenital të mashkullit në organin gjenital të gruas dhe zgjatë deri në përfundim.”
Këtu duhet të përmendim se paraloja është sunnet, sepse shejhul-islam Ibën Kajjim thotë: “Ajo që i paraprin marrëdhënieve seksuale është lozja me gruan, puthjet dhe thithja e gjuhës, sepse i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem ka lozur me bashkëshortet e tij dhe i ka pushur ato.”
Në bazë të gjithë kësaj, duhet të tregojmë se paraloja është fara e dashurisë, qetësimi i zemrës, rehatia e shpirtit, aktivitet i trupit dhe lind besimin e njërit bashkëshort ndaj tjetrit.
————————————————————-
Pjesë nga libri: “Kënaqësia bashkëshortore”
Autor: Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë
————————————————————-
Today
Arben Sh
12:02pm
Arben Sh
• ATË QË DUHET TA DIJË SECILI BASHKËSHORTË!! • ..(21)

? Bashkëshorti a mund të lozë me gruan gjatë agjërimit? ?
Në mënyrë autektike është transmetuar prej të Dërguarit të Allahut salallahu alejhi ue selem se ai gjatë agjërimit i kishte puthur gratë e tij, i kishte përkëdhelur dhe i kishte përqafuar, por pa prekjen e organit gjenital. Argument për këtë janë fjalët e Aishes radijallahu’anhu e cila kishte treguar se si i Dërguari i Allahut salallahu alejhi ue selem i kishte puthur gratë e tij derisa kishte agjëruar.”
->(Buhariu, 113/1.)<-
? A lejohet thithja e gjuhës dhe buzëve të gruas? ?
Lejohet që bashkëshortëve t’ia thithim gjuhën, buzët dhe të thithet pështyma e gruas, sepse transmetohet se Ebu Hurejre ishte pyetur lidhur me këtë dhe ai kishte thënë se këtë e bën edhe kur është duke agjëruar.
->(Hadithi është në Musnif dhe është autentik.)<-
? A është e lejuar që burri dhe gruaja të bisedojnë e të flasin gjatë marrëdhënieve seksuale? ?
Autoriteti i shquar Siddik Hasan Han në librin Revdatun-nedije të cilin e ka komentuar imam Albani, thotë se nuk ka kurrfarë problemi e pengese që bashkëshortët gjatë marrëdhënjeve seksuale të bisedojnë dhe biseda është e lejuar dhe nuk është e ndaluar. Koha e marrëdhënieve seksuale është koha e kënaqësisë dhe në ato momente pritet prej bashkëshortëve që ta shprehin zjarrin e dashurisë dhe me fjalët e tyre ta përforcojnë dëshirën, mallin dhe epshet e njërit ndaj tjetrit dhe një bisedë e tillë është e lejuar.
? A lejohen psherëtimat dhe zëri i lartë gjatë marrëdhënieve seksuale? ?
Po, lejohen psherëtimat, ngritja e zërave dhe dihatja gjatë marrëdhënieve seksuale, nëse kjo e nxitë epshin seksual te burri ose te gruaja dhe nuk shkakton reagime negative te ndonjëri prej këtyre dyve. Kjo është e ndaluar nëse këtë e sheh ose e dëgjon fëmija.
————————————————————-
Pjesë nga libri: “Kënaqësia bashkëshortore”
Autor: Shejh Albani, Allahu e mëshiroftë
————————————————————-