Quarta-feira’, 29/9/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ajetet e qetësisë

Ajetet e qetësisë

 

Ajetet e qetësisë

Ibën Kajjim El-Xheuzi thotë: “Gjatë periudhave kur Ibën Tejmijjes i vështirësohej gjendja psikike dhe shpirtërore, kërkonte nga ato që ishin përreth t’ia lexonin Atij ajetet e qetësisë”. Ajetet ku All-llahu ka folur në Kur’an për qetësinë shpirtërore.

Këto janë ajetet: Sureja Teube ajeti 57, sureja Isra ajeti 82, sureja Shuara ajeti 80, sureja Fussilet ajeti 44, sureja En’amë ajeti 13, sureja Ena’më ajeti 96, sureja Teube ajeti 26, sureja Junus ajeti 67, sureja Fet’h ajeti 4, sureja Err’ad ajeti 28. Këto ajete t’i lexojë vet shumë herë, apo t’ia lexojë ndokush tjetër, ose t’i incizojë në CD.

Pershtati: Agron Islami

(Visited 471 times, 1 visits today)
Tags:
Top