Terça-feira, 17/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ajete Kur’anore që kanë të bëjnë me shërimin

Ajete Kur’anore që kanë të bëjnë me shërimin

Ajete Kur’anore që kanë të bëjnë me shërimin

Allahu i Lartësuar ka thënë:

“ …Allahu i shëron zemrat e njerëzve besimtarë.” (Teube:14)

“Dhe kur të sëmurem Ai më shëron.” ( Shura: 80)

“O ju njerëz! Juve ju erdhi nga zoti juaj këshilla (Kur’ani) dhe shërimi i asaj që gjendet në krahrorët tuaj (në zemra), edhe udhëzim e mëshirë për besimtarët.” (Junus:57)

“të shpallim Kur’anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët.” (Isra:82)

“Ai është për besimtarët udhëzues e shërues.” ( Fusilet: 44)

“Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz.” (Nahël:69)

(Visited 126 times, 1 visits today)