Terça-feira, 27/9/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ajet shume i fuqishëm për mbrotje ndaj magjisë dhe sehribazit

Ajet shume i fuqishëm për mbrotje ndaj magjisë dhe sehribazit

Ajet shume i fuqishem per mbrotje ndaj magjis dhe sehribazit

JA ‘EJJUHEL-LEDHINE ‘AMENU EDHKURU NIA’MET ALLAHI ‘ALEJKUM ‘IDH HEMME KAUMUN ‘ EJEBSUTU ‘ILEJKUM ‘EJDIJEHUM FEKEFFE ‘EJDIJEHUM ‘ANKUM WE ETTEKUALLAHE WE ‘ALA ALLAHI FELJETEVEKKELIL-MU’UMINUN . (Maide-11)

O ju që besuat! Përkujtojeni të mirën e All-llahut ndaj jush kur, një popull tentoi të zgjasë duart e veta (për mbytje) kundër jush, kurse Ai i zbrapsi duart e tyre prej jush. Respektojeni All-llahun (duke zbatuar urdhrat e Tij) dhe vetëm All-llahut le t’i mbështeten besimtarët.

(Visited 1,240 times, 1 visits today)