Quarta-feira’, 18/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A NA MBROJNË HAJMALITË NGA TË KËQIJAT DHE SYRI I KEQ!?

A NA MBROJNË HAJMALITË NGA TË KËQIJAT DHE SYRI I KEQ!?

Falenderojm Allahun e Lartësuar ndërsa salavatet dhe selamet ia dërgojmë Pejgamberit tonë Muhamedit alejhi salatu ve selam, familjes së tij të pastërt, shokëve të tij të sinqert dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe vazhdojnë ta pasojnë me mirësi deri në ditën e gjykimit.

Po jetojmë në një kohë kur dituria e mirëfilltë për fenë e Allahut po thuaj se është humbur, ndërsa bestytënitë dhe gjërat e ndaluara kanë arritur kulmin e tyre. Është e natyrshme që të përhapen kotësi të tilla në mesin tonë nëse besimi i mirëfilltë dhe dituria për të anashkalohen.

Një ndër bestytënitë më të përhapura tek muslimanët është edhe vendosja e hajmalive për tu mbrojtur nga të këqijat në përgjithësi ose nga syri i keq në veçanti, duke mos ditur se një veprim i tillë vë në luhatje besimin e muslimanit.

Vendosja e hajmalive për largimin e të këqijave në përgjithësi apo të mësyshit në veçanti është nga shirku Allahu na ruajtë, madje mund të jetë nga shirku i madh që e nxjerrë besimtarin nga feja plotësisht, por mund të jetë edhe nga shirku i vogël që në parim nuk e nxjerrë besimtarin nga feja e tij plotësisht, mirëpo nuk duhet harruar se shirku i vogël konsiderohet adresa më e sakt që e shpie njeriun drejt shirkut të madh.

Nëse besohet se hajmalitë vetvetiu ndikojnë në mbrojtjen e tyre nga të këqijat apo mësyshi, ose ndikon vetvetiu në largimin e tyre pasi që ato kanë ndodhur, atëherë ky është shirk i madh që e nxjerrë njeriun nga besimi, ngase me këtë veprim synohet barazimi i kësajë kotësire me Allahun e Madhëruar, ndërsa dihet se askush përveç Allahut nuk largon të këqijat të cilat na godasin. Allahu i madhëruar thotë: “Çdo mirësi që keni, është nga Allahu. E, nëse ju godet ndonjë fatkeqësi, prapë nuk keni kujt t’i kërkoni ndihmë përveç Tij (Allahut)”. (En-Nahl: 53). Po ashtu thotë: “A ka më të mirë se Ai (Allahu) që i vjen në ndihmë nevojtarit të këputur, kur i lutet Atij, që jua largon të keqen dhe ju bën juve trashëgimtarë në tokë?! Vallë, a ka krahas Allahut zot tjetër?! Sa pak që reflektoni!” (En-Neml: 62).

E kush mendon se dikush tjetër veq Allahut largon të keqën atëherë ka bërë shirk Allahu na ruajtë, ka bërë mëkatin më të madh me të cilin mëkatohet Allahu i Lartësuar, ka bërë mëkatin që Allahu nuk e falë nëse vdekja e arrinë në gjendje të tillë. Allahu i Madhëruar thotë: “Kushdo që i bën shok Allahut, ka bërë gjynah të tmerrshëm”. Po ashtu thotë: “Me të vërtetë, të është shpallur ty (o Muhamed), si dhe atyre që kanë qenë para teje: “Nëse i shoqëron Allahut diçka tjetër (në adhurim), me siguri që punët e tua do të zhvlerësohen dhe do të jesh ndër të humburit”. (Ez-Zumer: 65).

Por, nëse besohet se hajmalitë janë shkak që mbrojnë nga e keqja ose mësyshi, apo është shkak për largimin e tyre atëherë ky konsiderohet shirk i vogël. Por duhet ditur se shirku i vogël edhe pse në parim nuk e nxjerrë njeriun nga feja e tij, e vë atë në rrugë drejt shirkut të madh, madje shum nga dijetarët e hershëm e kanë konsideruar shirkun e vogël më të rënd se sa mëkatet e mëdha, siq është: Zinaja, pirja alkoolit, etj.

Vëlla dhe motër e nderuar, largoje vetën dhe familjen tënde nga këto gjëra të pavlera dhe drejtohu drejt Allahut me bidje dhe vepra të mira duke kërkuar mbrojtjen dhe ndihmën e Tij, sepse vetëm Ai është i Cili mbron nga të këqijat dhe largon të keqën.

Kush i mbështetet Allahu plotësisht, Allahu do t’i mjafton atij.

 

(Visited 279 times, 1 visits today)