Sábado, 4/2/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

A lejohet bashkimi i bashkëshortëve me sihër?

A lejohet bashkimi i bashkëshortëve me sihër?

roses flo

Pyetje:

I nderuari Hoxhë! A lejohet bashkimi i bashkëshortëve me sihër?

Përgjigje:

Duke u bazuar në argumentet e qarta, vimë në përfundim se ky veprim është i ndaluar( haram) rreptësisht në Fenë Islame.

Pra, nuk lejohet ta përdorim sihrin me qëllim që të bashkohen apo ndahen bashkëshortët. Ky veprim mund të jetë ndonjëherë shirk ose kufër.

Allahu,- xhele veala!,- ka thënë:

???????????? ??? ??????? ????????????? ?????? ?????? ??????????? ? ????? ?????? ??????????? ??????????? ????????????? ???????? ???????????? ???????? ????????? ????? ??????? ????? ????????????? ????????? ???????? ?????????? ? ????? ???????????? ???? ?????? ??????? ???????? ???????? ?????? ???????? ????? ???????? ? ???????????????? ????????? ??? ???????????? ???? ?????? ????????? ?????????? ? ????? ??? ??????????? ???? ???? ?????? ?????? ???????? ???????? ????????????????? ??? ??????????? ????? ??????????? ? ???????? ???????? ?????? ?????????? ??? ???? ??? ?????????? ???? ??????? ? ?????????? ??? ??????? ???? ??????????? ? ???? ??????? ???????????

‘’Dhe shkonin pas asaj që u kanë folur djajtë për mbretërinë e Sulejmanit. Sulejmani nuk ka qenë mosbesimtar, – porse djajtë janë mosbesimtarë (patën mohuar) duke i mësuar njerëzit magji dhe çka u zbriti dy engjujve, Harut dhe Marut, në Babilon. Dhe ata dy nuk ia kanë mësuar askujt, madje thoshin: “Nne jemi vetëm një sprovë, ti mos u bën mosbesimtar!” Dhe njerëzit mësonin prej atyre dyve si ta ndajnë burrin prej gruas, por me këtë nuk mund t’i bënin dëm kurrkujt pa vullnetin e All-llahut. Dhe mësonin atë që u bën dëm atyre e nuk u bën kurrfarë dobie edhe pse e kanë ditur se ai që e merrte atë (mjeshtri) nuk do të ketë kurrfarë fati në botën tjetër. Po shumë e keqe është ajo, nëse e dinë, për çka e kanë shitur veten’’. ( Kur’an: El Bekare- 102.

Allahu është më i Dituri!

‘’ Fetava El Akideti, fq: 325.
Shejh Muhamed bin Salih el Uthejmin,- Allahu e mëshiroftë!
Përktheu dhe Përshtati nga arabishtja: Suad Shabani

Tags: