Quarta-feira’, 21/4/2021 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A KA JETË NË PLANETET TJERA OSE NË GALAKSITË TJERA?

A KA JETË NË PLANETET TJERA OSE NË GALAKSITË TJERA?

Shtatë qiejt janë të populluar nga engjëjt, siç thotë Allahu:”Qiejt e lartë mbi ta (ose qiejt njëri mbi tjetrin) gati pëlcasin (nga madhëria e Zotit ose nga thëniet e çoroditura të idhujtarëve). Ndërkaq, engjëjt vazhdimisht madhërojnë (bëjnë tesbih) duke falënderuar Zotin e tyre dhe kërkojnë falje të mëkateve për ata (besimtarët) që janë në tokë. Ta dini se All-llahu është Ai mëkatfalësi, Mëshiruesi!” {El-Shuara: 5}

“Po nëse ata (kufarët) janë kryeneç (e nuk bëjnë sexhde), atëherë ata që janë pranë Zotit tënd (engjëjt më të lartë), Atij i bëjnë tesbih natën e ditën dhe ata nuk mërziten prej adhurimit.” {Fussilet: 38}

Tirmidhiu transmeton se Ebu Dherri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “I Dërguari i Allahut (paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të) ka thënë: “Vërtet, unë shoh atë që ju nuk e shihni dhe dëgjoj atë që ju nuk e dëgjoni. Qielli është krekosur dhe duhet të kërcet. Sepse nuk ka hapësirë ​​në të sa gjerësia e katër gishtërinjve. Veqse ka një engjëll atje. Nëse do ta dinit atë që di unë nga Allahu shumë do të qanit e pak do të qeshnit. Dhe do t’i linit krevatet tuaja e të dilnit rrugëve që të kuteshit tek Allahu”.

Hadithi është i klasifikuar si hasen nga Imam Albani në Sahihun e Tirmidhiut.

Kjo ka të bëjë me qiejt. Sa për planetet dhe galaktikat e tjera, përgjigjja jonë është të thuhet:

Allahu e di më së miri.

(Visited 578 times, 1 visits today)
Top