Domingo, 22/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A e prish abdesin derdhja e bardhë, e cila del nga gruaja?

A e prish abdesin derdhja e bardhë, e cila del nga gruaja?

Pyetje: A e prish abdesin derdhja e bardhë, e cila del nga gruaja?

Përgjigje: Pas hulumtimit të çështjes, më duket që derdhja e cila del nga gruaja, nëse
nuk del nga fshikëza e urinës por del nga mitra, atëherë është e pastër, por kjo e prish
abdesin, edhe nëse është e pastër, sepse s’është thelbësore për gjënë që e prish abdesin të
jetë ndyrësirë [nexhis].

Gazi që del nga anusi, nuk është i dukshëm, por, megjithëkëtë, e
prish abdesin. Bazuar në këtë, nëse kjo derdhje del nga një grua dhe ajo ka abdes,
atëherë abdesi i saj prishet dhe ajo duhet të marrë abdes; nëse kjo derdhje është e
vazhdueshme, atëherë nuk e prish abdesin, por ajo s’duhet të marrë abdes për namaz,
derisa të hyjë koha për namaz.

Pastaj, ajo mund të falë namazet e detyrueshme dhe të
vullnetshme, të lexojë Kuran dhe të bëjë çfarë të dojë nga gjërat e lejueshme, siç kanë
thënë dijetarët në lidhje me atë që vuan nga mosmbajtja e urinës.
Ky është vendimi mbi këtë derdhje sa i përket pastërtisë: kjo është e pastër dhe nuk e
ndyn veshjen apo trupin.

Për sa i përket vendimit në lidhje me abdesin: kjo e prish abdesin, përveç nëse është e
vazhdueshme. Nëse është e vazhdueshme, e prish abdesin, por gruaja nuk e ka të
detyrueshme marrjen e abdesit për cilindo namaz, derisa të hyjë koha e tij, dhe ajo duhet
të mbartë tamponë.

Por, nëse kjo derdhje shkon e vjen, dhe, zakonisht, ndalet gjatë kohëve të namazit,
atëherë ajo duhet ta vonojë namazin, derisa t’i ndalet, për sa kohë që nuk frikësohet nga
përfundimi i kohës së namazit. Nëse ka frikë për përfundimin e kohës së namazit,
atëherë ajo duhet të marrë abdes, të vë tampon dhe të falet. Nuk ka dallim nëse është
sasia e paktë apo e shumtë, sepse e tëra vjen nga i njëjti vend. Dhe sasia e paktë apo e
shumtë e saj, e prish abdesin.

Për sa i përket besimit të disa grave se kjo nuk e prish abdesin, nuk di të ketë ndonjë
bazë për këtë, përveç opinionit të Ibn Hazmit, i cili ka thënë se abdesi nuk prishet nga
kjo, por ai s’ka përmendur ndonjë dëshmi për këtë. Po të kishte ndonjë dëshmi nga
Kurani, apo nga Suneti, apo nga thëniet e Sahabëve, kjo do të ishte dëshmi.

Gratë duhet
t’i frikësohen Allahut dhe të përpiqen e ta pastrojnë vetveten, sepse namazi nuk
pranohet pa pastërti, edhe nëse një grua falet njëqind herë. Madje, disa dijetarë thonë që,
ai i cili falet pa qenë i pastër, është mosbesimtar/kafir, ngaqë kjo është një tallje me
Shenjat e Allahut.

(Visited 206 times, 1 visits today)