Domingo, 25/9/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A dëshiron të plotësohen dëshirat e jetës? Bëje këtë …

A dëshiron të plotësohen dëshirat e jetës? Bëje këtë …

Erdhi një njeri te Hasen el-Basri dhe I tha atij: Se qielli nuk lëshon shi…….i tha atij Hasen el-Basri ”

Estagfirullah

“Pastaj erdhi një person tjetër dhe i tha se më ka godit fukarallëku….i tha atij Hasen el-Basri “Estagfirullah

Pastaj erdhi personi I tretë dhe I tha Hasen el-Basriut :se gruaja ime nuk lind është sterile……I tha Hasen el-Basri: Estagfirullah.

Pastaj erdhi një tjetër I cili I tha se unë e gjuaj farën në tokë dhe ajo nuk mbinë……I tha atij Hasen el-Basri: Estagfirullah

I’u drejtuan të pranishmit Hasen el-Basriut : “na quditi rasti yt a çdo kush që vjen tek ti që ankohet përdiqka thua Estagfirullah

J’u përgjigjet Hasen el-Basri : vallë a nuk e keni lexuar fjalën e Allahut:”

:Ka thënë Allahu I Madhëruar

“Unë u thashë: “Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtet falë shumë;. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk,. Ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj.”[Nuh:10,11,12]

Pastaj vazhdoj dhe tha:dëshiron qetësimin e gajleve ,hapjen e gjoksit dhe kënaqësi të bukura?

Ka thënë Allahu I Madhëruar:

“E të kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni (kthehuni) te Ai, se Ai do t’ju mundësojë përjetime të mira (në këtë jetë).”

[Hud:3]

(A dëshironi largimin e katastrofave (fatkeqsive),dhe sigurimin prej fitneve(sprovave

:Ka thënë Allahu I Madhëruar

“Po All-llahu nuk do t’i dënojë ata, derisa ti (Muhammed) je në mesin e tyre dhe All-llahu nuk do t’i dënojë, derisa ata kërkojnë falje (istigfarë).”

[Enfal:33]

(SHPESHTOJE) FJALËN

“ESTAGFIRULLAH” – KËRKOJ FALJE NGA ALLAHU

Thuaj 100 herë Estagfirullah ose me mijëra herë cdo ditë

Dobia: Allahu do t’i rregullojë problemet dhe do ta shtojë riskun.

Dëshmia: Fjala e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të: “ O ju njerëz, drejtojuni Allahut me tevbe (pendim) dhe kërkim falje (Istigfar), edhe unë i bëj tevbe Allahut nga 100 herë në ditë.” (Transmeton Muslimi)

Tregim në dobinë e istigfarit

Tregimi ka ndodhur në kohën e imam Ahmedit (Allahu e mëshiroft).

Imam Ahmedi në një udhëtim dëshironte ta kalonte natën në xhami, por ai u pengua nga rojtari i xhamisë. 

U përpoq ta bindte, por s’kishte asnjë rezultat. Rojtari e tërhoqi dhe e nxjorri nga xhamia me forcë.

Ndërsa tek imami vëreheshin shenjat e përulësisë dhe pleqërisë.

Atë e pa një bukëpjekës dhe i propozoi të qendroj tek ai, dhe imam Ahmedi pranoi. Bukëpjekësi e nderoi pamasë.

Më pas bukëpjekesi filloi ta pregatisë brumin, ndërsa imam Ahmedi e dëgjoi atë duke bërë shumë istigfare (pandërprerë). Kaloi një kohë dhe ai ende po bënte istigfare.

Kur u zgjua imami e pyeti për istigfarin e natës, e ai u përgjigj: “Unë gjatë gjithë kohës duke pergatitur brumin, bëj istigfare.”

Imam Ahmedi e pyeti: E, a ke gjetë frytet e istigfarit? (edhe pse ai i dinte frytet, dobitë dhe mirësitë e istigfarit)

Bukëpjeksi u përgjigj: Po, pasha Allahun nuk kam bërë ndonjë lutje, e të mos më jetë pranuar, pos njerës.

Imam Ahmedi i tha: Cila është ajo?

Bukëpjekësi tha: Ta shoh Imam Ahmed b Hambelin.

Imam Ahmedi i tha: Unë jam Ahmed b Hambel, dhe jam tërhequr me forcë drejt tij.

(Visited 9,296 times, 1 visits today)