Sábado, 1/10/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

9 zyrtarë të lartë, për katër vite, u bënë milionerë në Kosovë

9 zyrtarë të lartë, për katër vite, u bënë milionerë në Kosovë

9 zyrtarë të lartë, për katër vite, u bënë milionerë në Kosovë

Viti 2012 rezulton me numrin më të madh të rasteve ndaj të cilëve është iniciuar procedurë kundërvajtëse për zyrtare të lartë të vendit për mos deklarim të pasurisë.

Sipas një raporti të Agjencisë Kundër Korrupsionit (AKK) gjatë vitit 2012 ka pasur 306 raste ku për 161 prej tyre nuk kanë pranuar asnjë informacion.

Në raport të këtij Agjencioni thuhet se nga 300 zyrtarë, që janë në pozita të larta e që deklarojnë pasurinë e tyre që nga vitit 2008, 38 zyrtarë nuk justifikojë të hyrat që deklarojnë, 9 raste, nga 2008 në 2012, deklarojnë pasuri që kalojnë milionat.

Janë identifikuar 869 zyrtarë që ushtrojnë më shumë se një pozitë. Nga ta 670 ushtrojnë dy pozita, 167 ushtrojnë tri funksione, 26 me katër funksione ndërsa 6 zyrtarë kanë nga pesë funksione në vendin tonë.

Sa i përket konfliktit të interesit u tha se në trajtim dhe zgjidhje janë 131 raste të dyshimit për konflikt interesi.

Kur flitet për rastet nën hetime, thuhet se më së shumti përbëjnë veprat e shpërdorimit të detyrës me gjithsej 64 raste. Ka raste të përvetësimit, të marrjes së ryshfetit e shumë të tjera.

Drejtori i AKK-së, Hasan Preteni ka thënë se me kallëzimet penale të ushtruara, atakohet 21 raste kundër zyrtarëve të Qeverisë, 18 raste zyrtarë të pushtetit lokal ndërsa 13 në institucione të tjera.

“Tek hetimet nuk është e lejuar ligjërisht që të publikohen emrat e atyre zyrtarëve që dërgohen në prokurori. Mendojë që është një bazë e mirë dhe nuk është keq që është një gjë e tillë, se ju sigurojë që kjo Kosovë qysh është e vogël dhe lidhjet e ndryshme gjithçka do të stopohet, është mirë dhe ligjvënësi e ka paraparë që nuk duhet publikohen në këtë fazë”, ka thënë ai.

244 e lëndë i janë nënshtruar hetimeve paraprake, prej të cilave 80 prej tyre janë bartur na vitet paraprake, kurse gjatë 2012 janë pranuar edhe 164 raste. Prej tyre 52 raste janë përcjellë në Prokurori dhe Polici për procedim të mëtutjeshëm, 7 raste janë përcjell ne organet kompetente administrative me kërkesë për fillimin e procedurës disiplinore, 114 raste janë mbyllur, ndërsa 71 raste janë në procedurë.

Preteni pohon se, për herë të parë, hetohen edhe zyrtarë që janë me mision jashtë vendit.

“Ka nga udhëheqësit e institucioneve qendrore, prej zyrtarëve të pushtetit lokal, udhëheqës të institucioneve e deri tek për herë të parë kemi pas edhe zyrtarë që janë në mision të Kosovës por jashtë vendit”, ka thënë ai.

Është bërë e ditur se vitin 2012, nga 52 raste të përcjella në prokuroritë publike dhe organet policore kompetente për procedim të mëtutjeshëm penal pas konstatimeve se ka të dhëna të mjaftueshme dhe dyshim të arsyeshëm për përfshirje në veprime korruptive, janë denoncuar 159 persona.

Sa i përket deklarimit të pasurisë, afati i cili ka përfunduar para dy ditësh, të dhënat për numrin e atyre që kanë respektuar këtë afat dhe më gjerë do të publikohen në javën e ardhshme.kohaislame

(Visited 63 times, 1 visits today)