Terça-feira, 27/9/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

7 thënie të arta nga njerëzit e urtë

7 thënie të arta nga njerëzit e urtë
 1. Ebu Jakub En-Nehërxhuri thoshte:
  “Ai që e sheh ngopjen në ushqim, do të mbetet i uritur; ai që e sheh pasurinë e vërtetë në para dhe mall, do të mbetet i varfër; ai që synon krijesat kur është në nevojë, do të mbetet i privuar; ai që kërkon ndihmë jo nga Allahu, do të mbetet i mashtruar.”
“Shuab el-iman” – El-Bejheki, 2/1085.
 • Sufjan Eth-Theuriu thoshte:
  “Nuk do të doja që babai im të më merrte në llogari (në Ditën e Gjykimit), Zoti im është më i mirë ndaj meje sesa babai im.”
“Husnu’dh-dhanni bil-Lah”, fq.37 – Ibn Ebi’d-Dunja.
 • Abdullah ibn Mes’udi thoshte: “Ditët, muajt, vitet dhe kohët më të këqija janë ato që janë më afër Kijametit.”
  El-Muxhalese ue xheuahir el-‘ilm, 7/63
 • Një njeri i urtë thoshte: “Prej gjërave më të çuditshme është mosçuditja me çuditëri.”
  El-Muxhalesetu ue xheuahir el-‘ilm, 4/336
 • Ibën Mubareku thoshte: “Njeriu është i ditur për aq kohë sa është duke kërkuar dituri. Kur të mendojë se është bërë i ditur vetëm se është bërë i paditur.”
  El-Muxhalesetu ue xheuahir el-‘ilm, 2/186
 • Othmani, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, thoshte: “Po të dëlireshin zemrat tuaja, nuk do të ngopeshit me Fjalën e Zotit tuaj.”
  Burimi: “Xhami’ul-‘ulumi uel-hikem” 1/364.
 • Ibnu’l-Kajjimi, Allahu e mëshiroftë, thoshte: “Zemrën e ngurtësojnë dy gjëra: pakujdesia dhe gjynahet, kurse e ngushëllojnë atë dy të tjera: kërkimi i faljes dhe përmendja e Allahut”.
(Visited 367 times, 1 visits today)