Sábado, 10/6/2023 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
United States
+11C

3 Fakte si ta shokosh nje ateist

3 Fakte si ta shokosh nje ateist

universi i

1. Nëse e shikojmë këtë botë të çuditshme dhe të dukshme, do të kuptojmë se ajo është përherë në lëvizje dhe me rregullim të pandryshuar. Të gjitha këto, njëriut të mençur ia vërtetojnë që Sunduesi i tij është Ai.i Cili vigjëlon mbi lëvizjen e tij. Ai, i Cili e mbikëqyr rregullimin ekzistues të ndryshëm të tij. Ai, i Cili është i Përjetshëm dhe në ekzistimin e të Cilit nuk ka dvshim.

Po nëse ti i pyet: Kush i krijoi ata…?” (43:87)

Nëse ti i pyet ata: “Kush krijoi qiejt e Tokën, kush i nështroi (të lëvizin) Diellin dhe Hënën?”.” (29:6]j

Thuaj: “E kujt është Toka dhe çdo gjë që ka në të, nëse jeni që e dini?”.” (23:84)_

“Thuaj: “Në dorën e kujt është i tërë pushteti i çdo sendi…”.” (23:88)

“Thuaj: “Kush ju furnizon me ushqim nga qielli e Toka, kush e ka në dorë të dëgjuarit e të pamët (tuaj), kush nxjerr të gjallin nga i vdekuri e kush nxjerr të vdekurin nga i gjalli, kush rregullon çdo çështje?” Ata do të thonë: “All-llahu”. Ti thuaj: “A nuk frikësohen?” (dënimit)” (10:31)

2. Veçoritë e theksuara për të cilat kemi kuptuar që janë veçori e Krijuesit të Gjithësisë. (I Urti, i Gjithëdijshmi, Ai i Cili është i Lartëruar mbi çdo gjë, Ai i Cili posedon vullnet, Madhështori. Nië dhe i Vetmi, Giykuesi, Ai i Cili vigjëlon mbi çdo gjë), nuk mund të jenë veçori të mosekzistuesit, por këto janë, padyshim. vecori të Krijuesit, i Cili ekziston dhe i Cili është.i përjetshëm.

3. Nëse do të kishim zbatuar bazën e tretë: Ai i cili nuk posedon diç nuk mund as që tëjapë diç, kemi për të kuptuar që në mesin e krijesave të All-llahut nuk ekziston askush që mund të përshkruhet se është i Urti, i Gjithëdijshmi, Ai i Cili është Lajmëruar mbi cdo gië. Ai i Cili ka vullnet. Madhështori, Njëri dhe i Vetmi, Gjykuesi, Ai i Cili vigjëlon mbi çdo gjë, Ai i Cili ekziston, Ai i Cili është i Përjetshmi.

SHKEPUTUR NGA LIBRI “NJESHMERIA E KRIJUESIT”
ABDUL MEXHID AZIZ EZ-ZINDAN

Tags: