Sábado, 10/12/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
No Data

18 Keshilla te dobishme

18 Keshilla te dobishme

18 keshilla

1.Mos paso emocionet, por t’i vësh nën kontroll të sheriatit.

2.Mos nxito, dhe bëhu i sigurt në bartjen e lajmit të vërtetë.

3.Kujdesu për diturinë dhe mësimin e saj dhe largohu nga padituria.

4.Në rast të kundërthënieve, përmbaju dijetarëve të mëdhenj dhe ke kujdes nga të vegjlit.

5.Largohu nga bidati dhe shoqëroje traditën e Pejgamberit (salallahu alejhi ve selem).

6.Largohu nga fiteja dhe ruaju se i afrohesh.

7.Më e lehtë është të parandalohet fitneja sesa të largohet më pas.

8.Ruaju epsheve kur ta marësh fetvanë, dhe mere vetëm atë fetva që është e ndriquar me argumentin.

9.Nëse nuk je nga nxënësit i dijes mos e mer fetvanë sipas ëndjeve, por pasoje atë që është më i ditur.

10.Ruaju nga luhatjet dhe qëndro në fe me dritën e Kuranit dhe sunetit.

11.Mos i kontesto argumentet e Kuranit dhe sunetit për hir të dëshirave, por dëshirat le të jenë në pajtim ato argumente.

12.Ruaju nga grupimet dhe ndasitë, dhe shoqëro xhematin.

13.Qëndro me drejtësinë dhe njerëzit e së drejtës dhe të së mirës dhe ruaju se shkakton padrejtësi, dëme dhe dhimbje.

14.Mos i kërko fitnet, por kërkoj Allahut mbrojtje nga sherri i tyre.

15.Mos u mashtro me dekorimet e fitneve, por shikoje realitetin e tyre me mendjemprehtësinë e besimtarit.

16.Ke kujdes nga ekstremizmi dhe bëhu me mesataren.

17.Kryej përgjegjësitë dhe ke kujdes nga papërgjegjësia.

18.Ke kujdes nga shkurtpamësia dhe njihe të vërtetën që nga rrënjët deri te gjurmët e saj.

Shkëputur nga audio ligjëratat :  “Spjegim i kapitullit të fitneve nga sahihu i Muslimit” kaseta/24.

Shejh Sulejman Rruhejli, ligjërues në Universitetin Islamik të Medines.