Domingo, 22/5/2022 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

15 Mirësitë e istigfarit

15 Mirësitë e istigfarit

Mirësitë e istigfarit

1- Ajo është adhurim ndaj Allahut të Lartësuar.
2- Shkak për faljen e mëkateve, ajeti thotë: “Unë u thashë: “Kërkoni falje Zotit tuaj, se Ai vërtetë fal shumë”. (Nuh, 10)
3- Shkak për zbritjen e shiut, ajeti thotë: “Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk”. (Nuh, 11)
4- Shkak për shtimin e pasurisë dhe fëmijëve, ajeti thotë: “Ju shumon pasurinë dhe fëmijët…”. (Nuh, 12)
5- Shkak për hyrje në xhennete, ajeti thotë: “…ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj”. (Nuh, 12)
6- Shkak për shtimin e fuqisë, ajeti thotë: “…dhe fuqisë suaj i shton fuqi…”. (Hude, 52)
7- Shkak për mirësi, ajeti thotë: “…se Ai do t’ju mundësojë përjetime të mira…”. (Hude, 3)
8- Shkak për largimin e sprovave, ajeti thotë: “… Allahu nuk do t’i dënojë, nëse ata kërkojnë falje (istigfare). (Enfale, 33)
9- Çdo njërit ia jep shpërblimin, ajeti thotë: “…dhe çdo punëmiri i jep shpërblimin e merituar”. (Hud, 3)
10- Shkak për zbritjen e mëshirës së Allahut, ajeti thotë: “…pse të mos i kërkoni falje Allahut që të mëshiroheni”. (Neml, 46)
11- Shpagim i tubimit duke e pasuar Muhamedin (alejhi selam) i cili në çdo tubim kërkonte falje 70 herë, në një transmetim (tjetër) 100 herë.
12- E zgjeron kraharorin, e qetëson shpirtin, e kënaq zemrën, e rehaton mendjen si dhe paraqet kënaqësi të bukur.
13- E ripertrin besen dhe e forcon lidhjen me Allahun subhane ve teala
14- Perdorimi i shpeshte i Istigfarit largon gjuhen nga perdorimi i fjaleve te ndyta , te kota e qe ALlahun e hidherojnë
15- Shkak per ruajtjen nga denimi i Allahut te personit qe ben Istigfar dhe shoqerise se tij perreth.

 

(Visited 426 times, 1 visits today)