Tuesday, 22/8/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Udhëzimi profetik gjatë përkujdesjes për fëmijët

Udhëzimi profetik gjatë përkujdesjes për fëmijët
femijet ne islam

I Dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja e Zotit qoftë mbi të, është kujdesur shumë për fëmijët dhe na ka urdhëruar t’i trajtojmë mirë ata dhe të sillemi butë ndaj tyre.

A e dini të dashurit e mi se i Dërguari i Allahut, paqja e Allahut qoftë mbi të, asnjëherë nuk e ka goditur ndonjë fëmijë në jetën e tij? Madje ai na ka urdhëruar të jemi të dhembshëm ndaj të vegjëlve dhe të tregohemi bamirës ndaj tyre që nga momenti i parë, madje para se të vijë në këtë botë. Ai na urdhëroi të bëjmë përzgjedhjen e nënës së tij duke thënë: “Zgjidhe atë që ka besim që të gjesh lumturinë”, t’ia zgjedhim emrin dhe ta trajtojmë mirë.

Enes b. Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, i ka shërbyer të Dërguarit të Allahut dhjetë vjet, kurse i Dërguari gjatë tërë asaj periudhe nuk e ka qortuar asnjëherë të vetme e as nuk i ka thënë: “Përse e bëre këtë apo përse nuk e ke bërë këtë, por e mësonte dhe sillej butësisht me të”.

Transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy koleksionet e tyre nga Enesi, i cili thotë: “I kam shërbyer të Dërguarit, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhjetë vjet në Medinë sa isha fëmijë, e punët e mia nuk ishin gjithnjë ashtu siç dëshironte miku im, asnjëherë nuk më ka thënë uf e as nuk më ka thënë: “Përse e bëre këtë ose sikur ta kishe bërë këtë”.

Enes b. Maliku, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, pasi i ka shërbyer dhjetë vjet Profetit, ka thënë: “Profeti ishte njeriu me moral më të mirë.” Buhariu dhe Muslimi. Subhanallah! Ku jemi ne sot në raport me këtë sjellje të mirë profetike?

Sigurisht që Profeti i ka kundërshtuar zakonet e idhujtarëve në kohën e tij. Ashpërsia me fëmijën qe një traditë e përhapur, ndërsa rrahja e fëmijëve dhe e grave konsiderohej një veprim i mirë sipas zakonit të injorancës së parë. Prindërit silleshin keq me fëmijët e tyre, i rrihnin ata dhe kishin bindjen se kjo është edukatë ideale.

Mirëpo i Dërguari i mëshirshëm, për të cilin Allahu i Lartësuar thotë: “Tashmë ju ka ardhur një i Dërguar nga gjiri juaj. Atij i vjen rëndë për gjynahet që bëni ju, jua dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë dhe është i butë e i mëshirshëm me besimtarët” (Tevbe, 128), është dërguar si mëshirë për botët, ka ardhur t’i përmirësojë gabimet dhe të na mësojë metodën ideale për edukatën e shëndoshë. Ai ka ndaluar rrahjen e fëmijëve, përveç nëse fëmija kundërshton përgjigjen për namazin, në këtë situatë rrahja e lehtë konsiderohet një çështje e mirë, madje e kërkuar. Pavarësisht kësaj nuk lejohet rrahja e fëmijës para moshës dhjetëvjeçare!

Shkaku i kësaj është se personaliteti i fëmijës formohet gjatë dhjetë vjetëve të para, saqë ndikimi i tij nga rrahja do të jetë jashtëzakonisht i madh gjatë këtyre viteve, ndërsa pas kësaj ndikimi i rrahjes në psikologjinë e tij do të jetë më i vogël. Për këtë shkak Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, thotë: “Urdhërojini fëmijët tuaj për namaz që në moshën shtatëvjeçare, kritikojini për të në moshën dhjetëvjeçare dhe ndajini ata në shtretër.” Silsilah es Sahiha, Albani.

Një shkrim tjetër i dobishëm  Çfarë thotë Qendra Rekreative në Holandë për namazin?

Çfarë thonë psikologët rreth fenomenit të rrahjes së fëmijëve? Cilat janë rezultatet e dhunës me fëmijët? Të lexojmë këtë lajm shkencor i cili konfirmon se dënimi fizik, fëmijët i bën më të dhunshëm.

Një studim shkencor ka vërtetuar se dënimi fizik i bën fëmijët më të dhunshëm dhe ndikon në zhvillimin e tyre psikik dhe aftësinë e tyre mendore. Ky studim si dhe një numër studimesh të tjera, që kanë përcjellë një grup fëmijësh nga mosha e fëmijërisë deri te mosha e pjekurisë, kanë konstatuar se rrahja mund ti bëjë më tepër të jenë të izoluar, ndërsa ata që i janë ekspozuar rrahjes fizike në moshën njëvjeçare janë bërë më grindavecë si dhe aftësia mendore i është kthyer mbrapsht në krahasim me ata që janë qortuar vetëm gojarisht.

Studimi ka sqaruar ndaras se dënimi fizik i fëmijëve zhvillon tek ta fenomenin e sjelljes së pahijshme trefish më tepër se sa moshatarët e tyre që nuk i janë ekspozuar rrahjes.

Dr. Liz Berlin, hulumtuese shkencore në Qendrën Politika e fëmijës dhe e familjes në Universitetin North Karolina thotë: “Rezultatet tona qartazi vërtetojnë se rrahja ndikon në zhvillimin e fëmijëve”. Në këtë studim të publikuar në revistën periodike “Zhvillimi i fëmijës” kanë marrë pjesë një grup hulumtuesish nga universitetet e ndryshme amerikane.

Dr. Xhenifer Lansford, nga uiversiteti “Duke”, e cila ka udhëhequr një studim të ngjashëm rreth ndikimit të rrahjes tek fëmijët nga moshapesë vjeçare deri në moshën gjashtëmbëdhjetëvjeçare,thotë: “Grupi i cili i ekspozohet qortimit fizik është më i prirë për zhvillim të sjelljes armiqësore gjatë periudhës së pjekurisë dy apo trefish më tepër. Prej shembujve të atyre sjelljeve janë rebelimi në shtëpi ose në shkollë”.

Shikoni të dashurit e mi se si shkencëtarët thërrasin drejt domosdoshmërisë së kujdesit me edukimin e fëmijës dhe mos rrahjen e tij, por me udhëzimin, këshillimin dhe arsimimin e tij. Këtë e bënte Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, me fëmijët.

Kush ia mësoi të Dërguarit bazat e pedagogjisë bashkëkohore? Përse i kundërshtoi njerëzit në kohën e tij dhe nuk urdhëroi rrahjen e fëmijëve? Përse urdhëroi Profeti të kemi frikë Allahun për fëmijët tanë? Medito mbi këtë porosi të shkëlqyeshme të Profetit të mëshirshëm kur thotë: “Kini frikë Allahun dhe jini të drejtë me fëmijët tuaj.” Buhariu dhe Muslimi. Subhanallah! Pas tërë këtyre fakteve dhe të vërtetave vjen dikush e thotë se Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte “terrorist” ose të thotë se “Islami është përhapur me forcë dhe me tehun e shpatës”, ose muslimanët janë të dhunshëm e të prapambetur!

Të dashurit e mi! Çdo gjë që e përhapin mjetet perëndimore të informimit rreth imazhit të shëmtuar rreth Islamit, nuk është e vërtetë dhe është në kundërshtim me të vërtetën. Këshilloj çdokënd që dëshiron të dijë realitetin islam që të kthehet tek biografia e saktë e Profetit dhe shokëve të tij e jo tek shkrimtarët e fabrikuar të mjeteve perëndimore të informimit.

Përktheu: Almedin Ejupi

 

Tags:

Categories

Archives