Saturday, 16/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapshtTre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht

Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht

Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Tre kategorive nuk u kthehen lutjet mbrapsht: Prijësit të drejtë, agjëruesit kur çel iftarin dhe lutja e atij të cilit i është bërë padrejtësi.”

E transmeton Tirmidhiu me nr. 2525. Albani e ka konsideruar hadith të saktë në librin “Sahihu et Tirmidhi” me nr. 2050.