Thursday, 17/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Thuaje nga 100 herë këtë cdo mëngjes ose mbrenda ditës dhe pas disa ditësh jeta juaj do të ndryshojThuaje nga 100 herë këtë cdo mëngjes ose mbrenda ditës dhe pas disa ditësh jeta juaj do të ndryshoj

–La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë në mëngjes)

(S’ka të adhuruar përveç All-llahut, Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe lavdërimi. Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send)

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir (100 herë)

Transmetohet se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Kush e thotë këtë 100 herë në ditë; ka shpërblimin sikur t’i ketë liruar 10 robër. Atij i shkruhen 100 të mira, i fshihen 100 mëkate (gjynahe) dhe është i mbrojtur nga djalli deri në mbrëmje, askush nuk ka vepruar më mirë se ky person, me përjashtim të atij që ka vepruar më tepër”. (Buhariu 4/95 dhe Muslimi 4/2071).