Wednesday, 16/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Thuaj në sexhde këto lutjeThuaj në sexhde këto lutje

Thuaj në sexhde

“Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh.” (Ali Imran, 8)

Thuaj në sexhde: “… Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!” (Bekare, 127)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, mos na i lako zemrat tona pasi na drejtove, na dhuro mëshirën Tënde, pse vetëm Ti je dhuruesi i madh.” (Ali Imran, 8)

Thuaj në sexhde: “… Zoti im, më fal edhe mua nga ana Juaj një pasardhës të mirë, vërtet, Ti je dëgjues i lutjes.” (Ali Imran, 38)

Thuaj në sexhde: … “Zoti im, mos më le të vetmuar se Ti je më i miri trashëgues.” (Enbija, 88)

Thuaj në sexhde: … “Zoti im, më lësho në vend të bekuar dhe Ti je më i miri, që jep vend (të bekuar).” (Mu’minun, 29)

Thuaj në sexhde: “Zoti ynë, ne e besuam atë që zbrite (shpalljen), pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë (besimin e drejtë).” (Ali Imran, 53)

Thuaj në sexhde: …“Zoti ynë, na dhuro durim dhe bëna të vdesim muslimanë”. (A’raf, 126)

Thuaj në sexhde: … “Unë hidhërimin dhe pikëllimin tim, ia parashtroj vetëm Allahut…” (Jusuf, 86)

Thuaj në sexhde: “Zoti im! Më bën mua nga ata që falin namazin, e edhe prej pasardhësve të mi dhe pranoje lutjen time o Zoti ynë.”(Ibrahim, 40)

Thuaj në sexhde: …“Ma zgjero gjoksin tim…” (Ta’ha, 25)

Thuaj në sexhde: …“Zoti im, më shto dituri!” (Ta’ha, 114)

Thuaj në sexhde: …“Zoti ynë, largoje prej nesh vuajtjen e xhehnemit…”(Furkan, 65)

Thuaj në sexhde: …“Zoti ynë, na bënë që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit.” (Furkan, 74)

Përshtati: Valdet Kamberi