Wednesday, 23/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Të dhënit gji foshnjësTë dhënit gji foshnjës

Të dhënit gji foshnjës
Pas kësaj, nëna duhet të përqendrohet që t’i japë gji foshnjës, deri në moshën kur i
ndërpritet gjiri.
Qumështi natyral i nënës ka një ndikim tepër të madh në shëndetin dhe edukimin e një
fëmije. Allahu instrukton nënat t’u japin gji fëmijëve të tyre dy vite të plota. Kjo është për
ata që dëshirojnë ta plotësojnë periudhën e dhënies së gjirit. Allahu ka thënë:
» Nënat t’u japin gji fëmijëve të vet për dy vite – ata [prindër] që dëshirojnë ta
plotësojnë afatin e dhënies së gjirit « [el-Bekare, 233]
Arsyeja për këtë është se foshnja ndjen dhembshurinë/dashurinë e nënës ndërsa
ushqehet nga gjiri i saj dhe ai ka nevojë për këtë.

Mjekësia bashkëkohore ka vërtetuar se ka një përqindje të lartë sëmundjeje e vdekjeje
për fëmijët që janë ushqyer më qumësht të përpunuar gjatë foshnjërisë së tyre. Qumështi
natyral, po ashtu, është dobiprurës për shëndetin e nënës, si për riparimin e mitrës, pas
lindjes, dhe sistemit të tretjes.
Islami e inkurajon dhënien e gjirit, sepse kjo i lejon nënës që jep gji ta ndërpres agjërimin
në ramazan, nëse agjërimi ndikon në gjirin e saj.

Ndoshta, një nga arsyet përse shumë fëmijë nuk janë fort të dhënë pas nënave të tyre
dhe përse ka aq shumë mosbindje ndaj tyre në ditët e sotme, është për shkak të
përdorimit të pakët të qumështit natyral dhe përdorimit të lartë të qumështit të
përpunuar.
Meqë dhënia e gjirit ka një ndikim të tillë në fëmijën, pejgamberi [salallahu alejhi ue
selam] i ka ndaluar muslimanët të angazhojnë një grua budallaqe për t’i dhënë gji
fëmijës.

Ibn Kasim [Allahu e mëshiroftë], kur e ka komentuar këtë hadith në Hashijet-ur-Reud, ka
thënë:”Kjo, sepse dhënia e gjirit ka ndikim në natyrën e individit”. Pastaj ka thënë:”ElKadi
ka përmendur se kushdo që ushqehet me gjirin e një gruaje budallaqe, fëmija do të
dalë budalla; kushdo që ushqehet me gjirin e një gruaje të pasjellshme, kjo do të kalojë
në fëmijën; kushdo që ushqehet nga një kafshë, do të dalë i pandjenja, si kafsha”.

Ibn Kudame [Allahu e mëshiroftë] ka thënë në el-Mugnij:”Është thënë:’Dhënia e gjirit
ndryshon personalitetet'”.
E, si qëndron puna e atyre që ushqehen me formulë qumështi, origjina e së cilës është a
panjohur dhe nuk dihet kush e ka përpunuar?

Marrë nga “Rritja e fëmijëve në dritën e Kur’anit dhe Sunetit” i AbduSelam bin Abdilah es-Sulejman