Monday, 22/10/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Syfyri lamtumirës…Syfyri lamtumirës…Syfyri lamtumirës…Syfyri lamtumirës…

Së pari, falënderimi i takon Zotit të botërave që na mundësoi agjërimin e Ramazanit! Përkundër përpjekjeve tona, e dimë se nuk ia kemi dhënë hakun. O Zot, na fal për neglizhencë!
O Zot, bëj që adhurimet tona gjatë këtij muaji të na rëndojnë peshorën e veprave të mira!
O Zot, bëj të ndërmjetësojë Libri Yt, atë ditë kur nuk na bën dobi gjë tjetër!
O Zot, bëj gjurmët e abdesit dëshmi se u përkulëm vetëm para Madhërisë Tënde!
O Zot, Ti je Falës, e don faljen, na fal neve!
Në fund, o Zot, na gjyko me mëshirën Tënde dhe jo me drejtësinë Tënde!
Amin, amin, amin!!!