Sunday, 26/3/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Stop shirkut (mos e humb Xhenetin)


Stop shirkut (mos e humb Xhenetin)


HAJMALITË, GURALECAT PER FAT;MESYSH etj, PEJT, PATKONJTË, TYRBET, TEQET, KRYQAT, HOROSKOPAT,HAJMALITE E FALLTOREVE, MAGJIA E BARDHE – JANË TË GJITHA “SHIRK” (POLITEIZËM).

“A mos vallë ata i përshkruajnë ATIJ ortakë (idhuj) që nuk mund të krijojnë gjë, ndërkohë që vetë janë të krijuar – idhuj që nuk mund t’u japin ndihmë atyre, dhe as veten ta ndihmojnë”!

[Kur’an, Surja “A’raf”, 191, 192]

Një shkrim tjetër i dobishëm  A e dini cili është ajeti Kuranor që është gëzuar më së shumti Muhamedi alejhi selam?
Tags:

Categories

Archives