Tuesday, 20/3/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Si arrin njeriu të marrë mësysh një tjetër

Si arrin njeriu të marrë mësysh një tjetër

syri1

Si arrin njeriu të marrë mësysh një tjetër?  

Siç e thamë, në të shumtat raste njeriu merr mësysh nga smira dhe shpirtligësia. Duke qenë se shpirti i atij që merr mësysh ka një trajtë të ligë e të dëmshme, kur i pëlqen a e mahnit diçka, shpreh një vlerësim a bën një përshkrim, e për pasojë mund të shkaktojë shqetësimin, ose dëmin e mësyshit. Zakonisht, një person i tillë kur shikon diçka që i pëlqen, shpreh admirim, ose vlerësim, dhe, për pasojë, personi ose objekti i shikuar nga ana e tij bie mësysh. Veprimi i atribuohet syrit për shkak se ai është shumë i lidhur me shpirtin, por jo se vepron vetë syri, pasi në të vërtetë ndikimi shkaktohet nga shpirti. Siç u tha, shpirtrat ndryshojnë nga njëri-tjetri në natyrë, temperament, aftësi dhe trajtë. Kësisoj, dëmi që smirëkeqi i bën atij që e ka smirë është i qartë. Prandaj, Allahu e ka urdhëruar Pejgamberin a.s. të kërkojë mbrojtjen e Tij (Allahut) nga dëmi i smirëkeqit: “Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i agimit, që të më mbrojë nga sherri i gjithçkaje që Ai ka krijuar dhe nga sherri i natës, kur kaplon terri dhe nga sherri i atyre që fryjnë në nyje (duke bërë magji) dhe nga sherri i smirëziut, kur vepron me smirë”. [El Felek]. Ndikimi i smirëziut në lëndimin e atij që bie mësysh është një gjë që e mohon veçse ai që është jashtë realitet njerëzor. Ndikimi nuk varet vetën nga kontaktet trupore, sikurse mendojnë ata që kanë pak njohuri lidhur me ligjësitë e gjithësisë dhe ligjet fetare. Përkundrazi, ngandonjëherë ndikimi realizohet përmes kontaktit, ngandonjëherë përmes përballjes, ngandonjëherë me anë të shikimit, ndonjëherë me lutje dhe dhikret e kërkimit të mbrojtjes etj.

Categories

Archives