Sábado, 23/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
No Data

Shpeshherë lajmi i përhapur nuk besohetShpeshherë lajmi i përhapur nuk besohet

Shpeshherë lajmi i përhapur nuk besohet

Gjeneral Geoge Crooke,njëri ndër luftëtarët më të mëdhenj të Indisë në Historinë Amerikane, në faqen 77 të ditarit të tij deklaron: “Vërtetë gati çdo shqetësim dhe mërzi tek Indianët rrjedh nga imagjinata e tyre,e jo nga ngjarjet e vërteta.”

Allahu (xh.sh) thotë: “…e çdo zë e mendojnë se është kundër tyre…..”(Munafikun,4)

“Edhe sikur të dilnin me ju, ata nuk do t’ju shtonin tjetër pos ngatërresës dhe shumë shpejtë do ta përçanin mesin tuaj,…”(Tevbe,47)

Profesori i shquar Hawks i unversitetit Columbia thekson: “Çdo sëmundjeje që është nën diell ose i gjendet shërimi ose s’i gjendet kurrë.Nëse ka shëri,atëherë përpiqu ta gjesh,e nëse nuk ekziston ilaçi atëherë mos u intereso për të.”
Mbi këtë thënie kemi hadithin e Pejgamberit s.a.v.s., që thotë: “Nuk zbriti Allahu xh.sh.,asnjë sëmundje,pa zbritur ilaçin (shërimin) e saj.E diti kush e diti,nuk diti kush nuk diti.”