Monday, 10/12/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Shenjat e vogla të KijametitShenjat e vogla të Kijametit

termetetg

Këto shenja janë para Kijametit dhe zgjasin shumë dhe për një kohë të gjatë. Këto janë të llojit të zakonshëm dhe disa prej tyre shfaqen me shenjat e mëdha. Shenjat e vogla janë shumë por po përmendim disa prej tyre. Prej tyre është: Dërgimi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue selem, vula e profecisë dhe vdekja e tij.

Çlirimi i Kudsit.
Hapja e fitneve (sprovave, trazirave).

Ndjekja dhe pasimi i popujve të mëparshëm prej çifutëve dhe të krishterëve.

Dalja e dexhalëve i që pretendojnë profecinë.

Ngjitja e haditheve të rreme ndaj Profetit sal-lAllahu alejhi ue selem dhe refuzimi i
sunetit të tij.

– Shtimi i gënjeshtrës.

1 Këtu është në kuptimin e mashtruesve që do të pretendojnë se janë profetë, Zoti na ruajtë prej tyre.

Ngritja e dijes.
Shfaqja e injorancës.
Largimi i njerëzve të mirë.
Ummetet e tjerë shqyejnë ummetin e Profetit sal-Allahu alejhi ue selem dhe Islami do të jetë i panjohur për njerëzit dhe besimtarët.

Shtimi i vrasjeve.

Shpresimi i vdekjes nga shtimi i belave dhe të këqijave; do të kihen zili banorët e varrezave dhe njeriu do të dëshironte të ishte në varr për shkak të ashpërsisë së belave dhe të këqijave.

Shtimi i vdekjes së papritur dhe i vdekjeve nga sëmundjet dhe tërmetet.

Pakësimi i numrit të burrave dhe shtimi i grave.
Shfaqja e grave lakuriqe.
Përhapja e imoralitetit në rrugë.
Shfaqja e atyre që ndihmojnë mizorët prej policëve, të cilët godasin njerëzit me kamzhik.
Shfaqja e veglave muzikore, alkoolit, kamatës, përdorimit të mëndafshit prej burrave.
Fundosja e tokës.
Humbja e amanetit.
Do të drejtojnë ata që nuk e meritojnë, do të drejtojnë njerëzit më të ulët, do të çohen më të ultit mbi më të mëdhenjtë.
Do të lindë robëresha zotërinë e saj.
Do të konkurohet në ndërtimin e godinave dhe njerëzit do të mburren me zbukurimin e xhamive.
Do të ndryshojnë kohët dhe do të adhurohet çdo gjë tjetër veç Allahut.
Do të shfaqet shirku në ummet.
Do t’u jepet selam vetëm atyre që njeh.
Shtimi i tregëtisë
Afrimi i tregut
Do të kenë në dorë pasuri shumë njerëz, të cilët nuk e falenderojnë Allahun.
Përhapja e kopracisë dhe shtimi i dëshmive të rreme.

• Përhapja e shthurjes dhe imoralitetit, hasmërisë dhe urrejtja mes njerëzve.

Ndërprerja e marrdhënieve farefisnore dhe ardhja e komshiut të keq.
Afrimi i kohës dhe bereqeti i pakët në kohë.
Ndodhja e fitneve dhe ngatërresave.
Nënvlerësimi i sunneteve, të cilat i ka nxitur Islami.
Të vjetrit në moshë do të përpiqen t’u ngjajnë të rinjve.
Do t’i flasin njeriut kafshët grabitqare dhe sende të ngurta.

Vërtetimi i ëndrrës së besimtarit.
Çfarë do të ndodhë në qytetin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue selem? Nuk do të ngelë në të vetëm se njerëzit e devotshëm e të mirë.
Do të rikthehet Gadishulli Arabik në gjelbërim dhe lumenj gjatë gjithë vitit.
Shtimi i romakëve (perëndimorëve) dhe lufta e tyre me muslimanët.
Lufta e muslimanëve kundër çifutëve derisa t’i thotë guri dhe pema muslimanit: – “Ky është çifut”.
Do të çlirohet Roma dhe Kostandinopoja dhe të tjera shenja të vogla të Kijametit.

Tags: