Thursday, 27/7/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Rrugët e kërkimit të diturisë

Rrugët e kërkimit të diturisë

shkrime islameRrugët e kërkimit të diturisë

Janë lehtësuar sot rrugët e kërkimit dhe nxënies së diturisë.
1- Regjistrimi në fakultetet e sheriatit-ligjit të Zotit.
2- Prezantimi në kurset fetare që organizohen herë pas here.
3- Prezantimi në ligjeratat e dijetarëve-hoxhallarëve.
4- Pyetja e dijetarëve-hoxhallarëve drejtpërdrejt apo me anë të telefonit.
5- Shoqërimi me të devotshmit dhe të mirët.
6- Vizita e dijetarëve-hoxhallarëve dhe dëgjimi nga dija dhe këshillat e tyre.
7- Leximi i librave të dijetarëve të selefit dhe pyetja për atë që nuk është e qartë për lexuesin.
8- Dëgjimi i kasetave-cdve me ligjerata shkencore nga dijeatrët-hoxhallarët tanë të ndershëm.
Marrë nga: Ejne nahnu min haula 4\187

Përshtati: Valdet Kamberi

Një shkrim tjetër i dobishëm  Ore osmane!
Tags:

Categories

Archives