Thursday, 21/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

PUNO PËR XHENETPUNO PËR XHENET

Transmetohet nga Ebu Hurejra,- Allahu qoftë i kënaqur me tê!,- se Muhamedi,- salAllahu alejhi ue selem!,- ka thënë: “Ai që frikësohet e nis herët rrugëtimin e tij, kurse ai i cili e nisë rrugëtimin e tij herët, ai ka pêr të arritur cakun e vet. A nuk e dini se malli i Allahut është i shtrenjtë, a nuk e dini se malli i Allahut është Xheneti.”

(Shënon: Tirmidhiudhe Hakimi Tirmidhiu thotë se hadithi êshtë hasen garib. Hakimi, Dhehebiu dhe Albani e vlerësojnë hadithin si sahih).

Kuptimi i hadithit:

Mësojmë se ai i cili ka frikë, ai shkon drejtë rrugës së ahiretit dhe shpejton drejtë kryerjes së veprave të mira duke pasur frikë nga ndërprerësit dhe pengesat e ndryshme të cilat mund t’i ndodhin gjatë rrugëtimit drejt Allahut.

Shejh Ahmed Ferid

Nga arabishtja: Suad Shabani