Sábado, 23/3/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Prishja e magjise (Magjia e ndarjes)Prishja e magjise (Magjia e ndarjes)

Prishja e magjise

E para: Magjia e ndarjes

Lexo ajetin 102 e sures bekare

Nga xhabiri ra.a trans se I derguari I Allahut ka thënë;- me te vërtetë Iblisi(shejtani) vendos fronin e tij mbi ujë dhe dergon grupe ne drejtime të ndryshme.Dhe me I aferti tek iblisi është ai qe bens provën me te madhe.Dhe vjen secili prej tyre dhe thotë bëra kështu dhe kështu.thotë nuk lashe gjë gjersa I futa ne sherr burrin dhe gruan e tij.Dhe iblisi e afron dhe I jep kiuroren e tij dhe I thotë se është me I miri.
Është pune e magjise për te ndare dy bashkeshorte ose mbjelljen e urretjes mes dy shokeve ose dy ortakeve.

Llojet e saj:

Ndarja mes burrit dhe nenes se tij
Ndarja mes babit dhe djalit te tij
Ndarja e dy vellezerve
Ndarja me shokun
Ndarja me ortakun e tij ne tregti
Ndarja mes burrit dhe gruas e kjo është me e rrezikshmja dhe e perhapura.

Shenjat e magjise se ndarjes

– Permbysja e gjendjes nga dashuria ne urretje ne mynre te menjehershme
– Shtimi I dyshimeve midis tyre
– Nuk kërkohet shkaku për diçka qe ndodh
– Shkaqet e percarjes I bëjnë te mëdha dhe nëse ato janë te vogla
– Shikimi I njëri-tjetrit me sy tjetër>burri e shikon gruan sit e shëmtuar dhe nëse ajo është nga gratë me te bukura. Shejtani i mallkuar e bën pamjen e saj ne sytë e burrit te shëmtuar dhe te frikshme.
– Ai te cilit iu be magji e urren çdo pune qe bën tjetri.
– I semuri e urren vendet ku ulet tjetri dhe shikon partnerin jashtë shtepise ndjehet mirë e kur ai vjen ne shtepi ndjen ngushtim shpirtëror ne gjoks.

Thotë Ibn Kethir: Shkaku i ndarjes mes bashkeshorteve me magji është imagjinimi tek burri ose tek gruaja i një pamjeje ose moral te keq ose gjëra qe çojnë ne ndarje.

Si ndodh magjia e ndarjes

Shkon personi tek magjistari e i kërkon atij qe te ndaje filanin nga gruaja e tij dhe magjistari e kërkon atij emrin e burrit për te cilin deshiron t’i bëhet magjia, emrin e nenes se tij, pastaj kërkon ndonjë shenjë prej tij (floke kapele rroba) e pastaj e bën magjine dhe e urdheron atë qe t’ia hedhi magjine ne diçka qe ha nëse ai e pin ose nga llojet e saj e vendos ne ndonjë vend ne shtepi.

Ilaci është ne tri faza

E para: Të pergatitet një ambjent besimi te saktë te nxjerri fotogarfite nga shtëpia kur kryhet mjekimi gjersa net e te hyjne engjejt.ti heqi I semuri hajmalite dhe nuskat qe ka I semuri dhe ti djege.
Zbrazja e vendit nga veglat dhe muzika.
Të jetë pa harame ne trup
Ti jepen te semurit dhe familjes se tij mesime për akiden qe te lidhin zemrat me Allahun dhe jo me njerzit ose krijesat.
Percaktimi I gjendjes duke I bërë disa pyetje te semurit qe të bindesh për shenjat nëse janë të gjitha ose shumica e tyre

P.sh.
A e shikon bashkeshoretin ndonjahere ne pamje te shëmtuar?
A bini ne kundërshtime midis jush për gjëra te vogla?
A ndihesh e qete kur ai është jashtë dhe kur vjen ai ndjen ngushtim ne shpirt?
A ngelet I pakenaqur nga marrëdhëniet seksuale me bashkeshorten?
Ndonjehere ndonjëri nga bashkeshortet ka shqetesime ne gjume dhe shikon enderra te keqija?
Vazhdon me pyetje e nëse gjen tek ai shenja vazhdon me mjekimin.

Merr Abdes para mjekimit e urdhero dhe te semurin te marri abdes me ty.
Nëse I semuri është femër mos fillo mjekimin gjersa te mbulohet sipas sheriatit islam dhe duhet qe te jetë dikush nga te afermit e saj present.
Thuaj La haule ue la ku-uete il-la bil-lah(s’ka ndryshim dhe fuqi pa ndihmën e Allahut)

E dyta: Mjekimi
Vendos doren tek koka e semurit dhe lexon kuran me ze.
“Eudhu bil-lahi minesh-shejatnirr-rraxhim min hemzihi ue nefhihi nefthihi Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim”

Lexo Suren el fatiha

Bismil-Lahirr-rrahmanirr-rrahim
4 ajetet e para te sures El-Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetin 102 e suren El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 163-164 e sures El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Pastaj ajetin 255 te syres El-Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Pastaj ajetin 285-286 te sures El Bekare
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 18-19 te sures Ali Imran
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 54-56 te syres El-Arafe
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 117-122 te syres el-Arafe (I perserit këto shumë herë sidomos ajetin 120 30 herë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 81-82 te sures Junus( e këtë e perserit shumë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetin 69 te sures Taha ( edhe këtë e perserit shumë)
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetin 115-118 te sures Muminun
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 1-10 te sures Saffate
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 29-32 te sures Ah-kaf
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 33-36 vte sures Rrahman
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 21-24 te sures El Hasher
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Ajetet 1-9 te sures Xhin
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Suren ihalas
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Suren Felek
Pastaj Eudhu bil lahi minesh shejtanirr rraxhim
Suren En-Nas

(Visited 61 times, 7 visits today)