Wednesday, 20/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

PËR T’U RUAJUR NGA NGATËRRESAT E DEXHALITPËR T’U RUAJUR NGA NGATËRRESAT E DEXHALIT

PËR T’U RUAJUR NGA NGATËRRESAT E DEXHALIT

Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem) thotë: “Kush mëson (përmendsh) dhjetë ajetet e para nga surja “El-Kehf”, është i ruajtur nga dredhitë e Dexhalit, para se të bëhet Kijameti.”

Dhe: “Kush lexon lutjen (lutjen e caktuar) në fund të namazit tek tehejati i fundit, pas çdo namazi, është i ruajtur nga dredhitë e Dexhalit.”