Monday, 21/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Njih ligjet e AllahutNjih ligjet e Allahut

Njih ligjet e Allahut

“Robi gjithnjë rrotullohet mes rregullave të urdhëresave dhe rregullave të fatkeqësive. Prandaj ai ka nevojë – madje e ka të domosdoshme – ndihmën hyjnore gjatë zbatimin të urdhrave dhe për butësinë hyjnore gjatë fatkeqësive. Sa më i mirë të jetë ai në zbatimin e urdhëresave, në po atë masë do t’i zbresë edhe butësia hyjnore në rastin e fatkeqësive. Nëse ai është i plotë në zbatimin e urdhrave (të Allahut) në gjërat e dukshme dhe të fshehta, do ta arrijë atë butësia (e Allahut).”

Ibnul Kajjim, “El Feuaid”