Friday, 28/7/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Njeriu prej dheu?

Njeriu prej dheu?

dheuPo përse Zoti zgjodhi dheun dhe ujin si bazë të krijimit të njeriut dhe nuk zgjodhi diçka tjetër, si p.sh.: hekurin?

Dheu dhe uji janë zgjedhur si substancat bazë të krijimit të njeriut, pasi janë elementet më të pastër dhe kanë veti pastruese. Vetë uji në natyrën e tij është i pastër dhe përdoret për të pastruar. I pastër është dhe dheu, të cilin e përdorim për tejemum në rast mungese të ujit.
Thotë Profeti [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]: “Më është bërë toka e vlefshme përfalje dhe e pastër.” (Muslimi, 1665)
Me këtë fakt, sikur Zoti dëshiron të na thotë se ti o njeri që në origjinë je i pastër. Të kam krijuar nga substancat më të pastra, prandaj ruhu që të mos e ndotësh këtë pastërti me gjynahe. Ai që shikon në televi- zor dhe intemet gjëra haram, ta dijë se e ka ndotur pastërtinë me të cilën e krijoi Zoti. Duke parë, ai do fillojë të kërkojë të veprojë si ata dhe në një të ardhme do i veprojë dhe vetë gjëra të tilla. Ai që kryen
Proceset e krijimit të Ademit [alejhis-selam] na tregojnë që sa të dobët jemi si njerëz dhe se duhet të shfaqim nevojën dhe përulësinë tonë ndaj Krijuesit.

SHKEPUTUR NGA LIBRI HISTORITË E PROFETËVE.

Një shkrim tjetër i dobishëm  Mrekullitë shkencore në therjen e Kurbanit sipas mënyrës Islame!?

Categories

Archives