Friday, 28/7/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Njeriu ka 3 mbulesa

Njeriu ka 3 mbulesa

nature red

Njeriu ka 3 mbulesa…[Marrë nga libri Hiljetul Eulia 8/34].

Ka thënë Ibrahim ibn Ed’hem, All-llahu e meshiroftë:”Njeriu ka tri mbulesa në zemrën e tij:gëzimin,mërzijën dhe kënaqësinë,nëse gëzohesh për diçka prezente ti je lakmues kurse lakmuesi është i privuar, nëse mërzitesh për të humburën ti je i hidhëruar dhe i hidhëruari është i dënuar, kur gëzohesh ti mahnitesh me vetveten kurse vetëpëlqimi asgjëson punën”.

Argument per këtë është fjala e Allahut të Lartësuar: “Ashtu që të mos dëshproheni tepër për atë që ju ka kaluar, e as të mos gëzoheni tepër me atë që Ai(Allahu) u ka dhënë,sepse Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve”. [suretu el hadid ajeti nr.23] ,[Marrë nga libri Hiljetul Eulia 8/34].

Përshtati Suad Shabani
Medine el munevere

Një shkrim tjetër i dobishëm  ALIU (radial-llahu anhu) i sëmurë

Categories

Archives