Sunday, 20/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Njerëzit e urryer prej AllahutNjerëzit e urryer prej Allahut

kurani

Ajeti në gjuhën arabe
????????? ?? ??????? ????????? ?????????????.

Ajeti në gjuhën shqipe
“…Allahu nuk e vë në rrugë të drejtë popullin e prishur.” (Saff, 5)

????????? ?? ??????? ??????????????.
?“…Allahu nuk i do ngatërrestarët.” (Maide, 64)

…????? ??????? ?? ???????? ?????? ??????????????.
“…Allahu nuk e përkrah veprën e të prishurve.” (Junus, 81)

…????????? ?? ??????? ????????? ?????????????.
“…Popullin mizor Allahu nuk e vë në rrugë të drejtë.” (Teube, 19)

…????????? ?? ??????? ????????? ?????????????.
“…Allahu nuk vë në rrugë të drejtë popullin mohues..” (Teube, 37)

…????? ??????? ?? ??????? ????? ???????? ???????.
“…Allahu nuk e do asnjë tradhtarë e bukëpërmbysët.” (Haxh, 38)

…??????? ?? ??????? ??????????????????.
“…Ai nuk i do arrogantët.” (Nahl, 23)

…??????? ?? ??????? ??????????????.
“…Ai nuk i do shkapërderdhësit.” (En’am, 141)

…????? ??????? ?? ??????? ???? ???? ??????? ????????.
“…është e vërtetë se Allahu nuk udhëzon në rrugë të drejtë atë që është rrenës, jobesimtar.” (Zumer, 3)

…????? ??????? ?? ??????? ???? ???? ???????? ????????.
“…S’ka dyshim se Allahu nuk udhëzon në rrugë atë që e tejkalon dhe është rrenës.” (Gafir, 28)

…?????? ???????? ????????? ?????? ????? ??????? ????????.
“…Ai që i përshkruan shok Allahut, ai ka humbur dhe bërë një largim të madh (prej së vërtetës).” (Nisa, 116)

 

Tags: