Wednesday, 29/3/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Nëse dëshiron për çdo fjalë të posedosh një pemë në xhennet thuaj


Nëse dëshiron për çdo fjalë të posedosh një pemë në xhennet thuaj


natyra

Sa i meshirshem eshte Allahu me ne! Elhamdulilah…

Nëse dëshiron të të falen gjynahet e tua edhe nëse janë sa shkuma e detit thuaj: “SubhanAllahi ue bihamdihi” [I Lartësuar është Allahu,vetëm Atij i takon falenderimi – 100 herë].

Nëse dëshiron për çdo fjalë të posedosh një pemë në xhennet thuaj: “SubhanAllahi, uel-Hamdulilah, ue la ilahe il-lallah, uAllahu ekber” [I Lartësuar qoftë Allahu, i Falenderuar qoftë Allahu, s’ka hyjni tjetër përveç Tij, Allahu është më i madhi].

Thuaje cdo dite

Nëse dëshiron të të falen gjynahet e tua edhe nëse janë sa shkuma e detit thuaj: “SubhanAllahi ue bihamdihi” [I Lartësuar është Allahu,vetëm Atij i takon falenderimi – 100 herë].

A dëshiron ta lexosh një të tretën e Kuranit për një minutë?

Thotë Profeti a.s:Suretu Ihlas po ta lexosh ”Kul huvallahu ehad, është një e treta e Kuranit.”

Një shkrim tjetër i dobishëm  Lutja(duaja)

Categories

Archives