Monday, 10/12/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ndalohet për bashkëshortët që t’iu tregojnë njerëzve për atë që kanë bërë natën (mardhëniet seksuale ) , qoftë ajo gojarisht ose me mimikëNdalohet për bashkëshortët që t’iu tregojnë njerëzve për atë që kanë bërë natën (mardhëniet seksuale ) , qoftë ajo gojarisht ose me mimikë

Ndalohet për bashkëshortët që t’iu tregojnë njerëzve për atë që kanë bërë natën (mardhëniet seksuale ) , qoftë ajo gojarisht ose me mimikë .
Transmeton Muslimi dhe Ebu Davudi nga Muhammedi alejhisselam , ku thuhet :
“Njerëz më të këqij me pozitë ,tek All-lahu në ditën e kijametit janë ata që bëjnë marrëdhënie (seksuale ) me gratë e tyre , e pastaj e përhapin fshehtësinë e tyre “.
Gjithashtu në transmetimin e Ahmedit dhe Ebu Davudit nga Ebu Hurejra thuhet :
U falëm pas Muhammedit alejhisselam dhe pasi përfundoi namazi u kthye nga ne dhe tha :”Rrini në vendet tuaja ! A ka ndonjë burrë prej jush që e mbyll derën e shtëpisë , I ul perdet dhe bën marrëdhënie seksuale me gruan e tij, kurse pastaj del dhe u tregon njerëzve duke u thënë se ka bërë me gruan këtë e këtë ?” Ata u heshtën …… Pastaj u kthye nga gratë dhe I pyeti :”A ka prej jush të tilla që I tregojnë këto gjëra ?” Një vajzë e re u ngrit në gjunj dhe u zgjat që ta shihte dhe ta dëgjonte fjalën esaj Muhammedi alejhisselam . Ajo tha:Po vall-llahi !Edhe burrat edhe gratë flasinpër këto gjëra të fshehta . Muhammedi alejhisselam tha: “A e dini kujt I ngjan shembulli I këtyre ?”
Shembulli I tyre ngjan me shembullin e një shejtani dhe shejtaneje që kur takohen në rrugë , fillojnë të bëjnë marrëdhënie (seksuale) , duke I shikuar njerëzit në këtë pozitë “.