Thursday, 23/3/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje


Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje


lutje

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje:

“All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”.

(O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve).

Një shkrim tjetër i dobishëm  Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme
Tags:

Categories

Archives