Thursday, 19/1/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lutje që të këndjellë


Lutje që të këndjellë


lutje kendjelle

Lutje që të këndjellë
??? ????? ??? ???????? ?????????? ???????????? ???????? ??? ??????? ??????? ?? ??? ????????? ????? ???????? ???????? ??????
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu aslih li she`ni kul-lehu ve la tekilni ila nefsi tarfete ajnin.

O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë, ma përmirëso tërë gjendjen time dhe mos më lë të mbështetem në veten time, as sa një lëvizje e syrit.

Sahih sipas Hakim, e ka pëlqyer edhe Dhehebiu 1/545. Shih “Sahihut-tergib vet-terhib” 1/273.

image_pdf
Një shkrim tjetër i dobishëm  “Kush thotë njëqind herë ?
Tags:

Categories

Archives