Friday, 24/3/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Lumturia në jetë nuk mund të vijë pa besim në Allahun


Lumturia në jetë nuk mund të vijë pa besim në Allahun


imani kurani
Sikur tëtë faktorët që sjellin lumturinë të plotësoheshin, pa iman (besim) do të ishte e pamundur qetësia dhe lumturia e kërkuar, prandaj nëse dikush do të kërkojë këtë kënaqësi e lumturi le të fillojë nga e para, e ajo është imani (besimi). 
Ai që beson Allahun dhe ktyen vepra të mira e të dobishme ka dy përfitime:

1.Jetë të mirë e kënaqësi në këtë dhe botën tjetër.
2.Shpërblim të madh nga Allahu Mëshirëplotë:
“Atyre u jepen myzhde në jetën e duniasë (në çastin e vdekjes) dhe në jetën tjetër”(për shpëtim në Xhennet)”.(Kur’an 10:64).

Marrë nga libri:“Mos u trishto”
Shkruar nga Aid el- Karni

Një shkrim tjetër i dobishëm  Mundohu ta mbash mend ata që të kanë ndihmuar në momentet e vështira
Tags:

Categories

Archives